Četru mazu korīšu vietā izveido pamatīgu Valkas novada kori 2

Šobrīd skolu mākslinieciskās jaunrades kolektīvi gatavojas saviem 10. svētkiem Rīgā, kurus svinēs nākamajā gadā no 6. līdz 11. jūlijam. Lai Dziesmu un deju svētki izdotos un darbs būtu sekmīgs, Valsts jaunatnes centrs gatavošanos tiem jau uzsācis 2006. gadā.

 

Agrāk 5. - 9. klašu koris bija gan Valkas pamatskolā, gan ģimnāzijā. To vadītāji Ināra Vītola un Aivars Trēziņš, nolēma, ka veidojams viens lielāks un spēcīgāks koris, jo dziedātāji ir sadalījušies pa abām skolām. Pēc Valkas novada izveidošanas tam pievienojās Kārķu un Ērģemes pamatskolas jaunie dziedātāji.

 

Gaida katru mēģinājumu"Izveidot vienu lielu kopkori izlēmām visi četri mūzikas skolotāji. Sarunājam, kuras dziesmas mācīties un reizi mēnesī satiekamies kopkora mēģinājumā Valkas pamatskolā," stāsta diriģente I. Vītola.

 

Protams, pirms kopmēģinājuma dziesmas jāapgūst katrā skolā atsevišķi. Nākamais kopmēģinājums būs 10. decembrī, bet 15. decembrī paredzēta uzstāšanās Valkas kultūras namā, kur piedalīsies visi novada pulciņi, kas gatavojas svētkiem.

No Kārķu pamatskolas kopkorī darbojas četras dziedātājas. "Dziedāt mācāmies pirmo gadu un nevienai no kora dalībniecēm nav iepriekšējas pieredzes. Man prieks, ka lielās meitenes grib aktīvi darboties un ar nepacietību gaida katru mēģinājumu," stāsta L. Skruode. Viņa zina, ka šīm meitenēm piedalīšanās Dziesmu svētkos būs liels notikums un tas tiek gaidīts ar nepacietību.

Savukārt no Ērģemes korī piedalās septiņi dalībnieki. Mūzikas skolotāja Gita Plūmīte saka gluži to pašu, ko Kārķu kolēģe - iespēja nākamgad piedalīties svētkos ir liels stimuls apmeklēt visus mēģinājumus.

 

Žūrija izvēlēsies labākos"Līdz atlases skatēm 2010. gada martā un aprīlī ir palikuši vēl daži, paši nopietnākie un atbildīgākie mēneši, un tieši šajās skatēs kompetenta žūrija izlems, kuri kolektīvi būs svētku dalībnieki un sasniegs ceļa galamērķi," stāsta Valkas novada svētku koordinatore, BJC "Mice" direktore Vita Kalvāne.

 

Svētkiem gatavojas Valkas pamatskolas tautas deju kolektīvs "Vainadziņš" (1. - 2., 3. - 4. klase), vadītāja Skaidra Smeltere; Valkas ģimnāzijas jauktais koris (9. - 12.), diriģents Aivars Trēziņš un tautas deju kolektīvam "Vendīgs" (10. - 12.), vadītāja Aija Sallu; Ērģemes, Kārķu pamatskolas un Valkas BJC "Mice" folkloras kopas, vadītājas Skaidra Smeltere, Tija Bērtiņa un Liene Skruode; Valkas novada 5. - 9. klašu koris, diriģenti Aivars Trēziņš, Ināra Vītola, Liene Skruode un Gita Plūmīte;

 

Strenču vidusskolas zēnu un 5. - 9. klašu koris, diriģente Inese Niklaviča; Strenču vidusskolas tautas deju kolektīvs ( 3.- 4., 7. - 9.), Strenču kultūras nama 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa un Strenču vidusskolas pūtēju orķestris, diriģents Jānis Silakalns, kā arī tie vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi, kas gatavojas svētku izstādēm Rīgā.

Komentāri 2

skolotāja

Vai nepietiek ar vārdu- novada koris. Kāpēc tas "pamatīgais". Vai nav par skaļu teikts?

pirms 11 gadiem, 2009.12.01 23:42

Izglītība