Ciemiņi apbrīno sirsnību Smiltenes “Vālodzītē”

Kaut arī Smiltenes pirmskolas izglītības iestādes "Vālodzīte" telpas nav plašas, ciemiņi no dažādām valstīm izteica apbrīnu, par radošām izpausmēm un māksliniecisko daudzveidību, ko paveikušas skolotājas.

Eiropas izglītības programmas "Socrates" apakšprogrammas COMENIUS 1 skolu partnerības projektā "Putnu lidojums" jau trešo gadu ir iesaistījies Valkas bērnudārzs "Pasaciņa". Projektā iegūtie draugi Latvijā viesojās nedēļu, un vienā no dienām tie pabija arī Smiltenē 2. pirmskolas izglītības iestādē un "Vālodzītē".

 

 

Ieinteresēti par visuSmiltenē bērnudārzu apmeklēja "Pasaciņas" iegūtie draugi no Spānijas, Polijas, Somijas, Igaunijas un Rumānijas."Vālodzītes" vadītāja Rasma Podiņa atzina, ka šī ir pirmā ārzemju grupa, kur tik ļoti interesējās itin par visu - dienas režīmu, par to, kas bērniem tiek mācīts, un telpu estētisko noformējumu, jo parasti tiek oficiāli apskatītas telpas, un viss. "Ciemiņiem pie mums patika, tie interesējās, kā mums klājas, uzdeva visdažādākos jautājumus, kā arī daudzus mirkļus iemūžināja fotogrāfijās," par ciemiņiem priecājās bērnudārza vadītāja.Ar ārzemju ciemiņiem tika apmeklētas visas astoņas grupiņas Mētras un Raiņa ielā. "Viņi apbrīnoja to, kā ar visu var tikt galā, jo grupiņas ir izvietotas pa vairākām ēkām. Ciemiņi teica, ka pie mums ir šauri un cieši, toties mīļi," saka R. Podiņa.

 

 

Piesaista roku darbsKaut arī tikšanās bija neilga, ciemiņi par "Vālodzīti" uzzināja daudz. Bērnudārza vadītāja stāstīja, ka jau daudzus gadus bērniem tiek mācītas latviešu tautas tradīcijas, folklora un tas, kā svētkus svinēja senie latvieši.Bērnudārza metodiķe Rasma Petrova pastāstīja, ka atvadoties ciemiņi paldies teica visam "Vālodzītes" kolektīvam par skaistumu, kāds valdīja ikvienā grupiņā. "Viesi jūsmoja par roku darinājumu daudzveidību, ko paveikušas pedagoģes, kā arī pievērsa īpašu uzmanību dažādiem dekoriem, kurus mēs ikdienā nemaz neievērojam," saka R. Petrova.

Izglītība