“Deju solis pretim pavasarim”

2.martā Smiltenes tehnikuma zālē notika koncerts “Deju solis pavasarim”. Skatītājiem tika dota iespēja iejusties 16.deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” noskaņās. Koncertā piedalījās: Grundzāles pagasta VPDK “Rieda”, Blomes pagasta JDK “Atspēriens”, Smiltenes pagasta VPDK “Sanācēji”, Smiltenes tehnikuma JDK “Amatnieki” pirmais un otrais sastāvs, kā arī skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Bultas”.

Jau šovasar arī Smiltenes novada dancotāji Daugavas stadionā, koncertuzvedumā “Māras zeme” kopā ar vairāk nekā 18000 tautas deju dejotājiem no visas pasaules izdejos mūsu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

“Deju solis pretim pavasarim” iesākās ar mūsu senču dzīvi brīvajā Māras zemē, kad radās senās latvju dziesmas, tradīcijas, deju soļi un rakstu zīmes. Uz skatuves izveidotie ornamenti, tautas dziesmas, latviešu tautas mūzika, dejotāju spēcīgā enerģētika un tautas tērpi aicināja sajust piederību savai tautai ar tās unikālo valodu, vēsturi un tradīcijām. 

“Māras zemē” četri mūsu tautas vēstures posmi saistīti ar cilvēka mūža  ritmu, kurā, mainoties laikiem un varām, ir gan sāpes, gan slāpes un cīņa par izdzīvošanu, bet pāri visam – prasme svinēt dzīvi arī ikdienā.

Paldies VPDK “Sanācēji” un JDK “Amatnieki” pirmā un otrā sastāva vadītājai Andai Kalniņai, Grundzāles VPDK “Rieda” vadītājai Ingai Ķesterei un Blomes JDK “Atspēriens” vadītājai Evitai Ķaķītei – Brasai  par tautas tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm!

Paldies arī JDK “Amatnieki” koncertmeistaram Jurim Krūzem par uzticamo sadarbību vairāku gadu garumā, vokāli instrumentālā ansambļa “Bultas” vadītājam Guntaram Mednim un ikvienam, kurš ar savu darbu palīdzēja, lai “Deju solis pretim pavasarim” nonāktu līdz skatītājiem.


Izglītība