Karjeras nodarbība ar koučinga spēlēm

 “Jaunietim, lai savā karjerā sasniegtu augstākās virsotnes, vienlīdz svarīgi gan iegūt zināšanas, gan atmodināt sevī tos unikālos iekšējos resursus, kas palīdz attīstīties straujāk un dod spēku pieņemt aizvien jaunus un jaunus izaicinājumus,” uzskata karjeras speciāliste, sertificēta koučinga spēļu “Points of You” trenere Jolanta Priede.

Jolantai Priedei ir arī maģistra grāds uzņēmējdarbībā. Karjeras atbalsta projekta ietvaros (Nr.8.3.5.0/16/I/001 – “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”) tiekoties ar Smiltenes tehnikuma jauniešiem, Jolanta Priede rosināja jauniešus paskatīties uz viņiem būtiskiem jautājumiem netradicionālāk, vairāk uzticoties sev un pilnveidojot prasmi strādāt komandā. 

“Dzīve tev nekad neuzservēs tādus kolēģus vai komandu, kurā visi būs pa prātam. Tāpēc jaunieši, strādājot grupās, mācīsies apzināties, kas viņi konkrētajā kolektīvā vēlētos būt un centīsies atrast kopīgus risinājumus, izlobot labāko no katra individuālā viedokļa, cienot un respektējot arī atšķirīgo,” stāsta Jolanta Priede.

 “Pasaulē nav viena vienīgā – pareizā viedokļa. Dzirdot vienu un to pašu mūziku, dažiem tā patīk, citiem – nepatīk un vēl kādam ir vienalga, kas skan fonā. Kuram taisnība? – Visiem! Katrā cilvēkā ir iedīglis, lai viņš spētu dot šai pasaulei ko labu un skaistu,” uzskata Jolanta Priede. “Jautājums tikai, vai cilvēks nodrošina savai izaugsmei labvēlīgus apstākļus. Jūs visi jau pavisam drīz iegūsiet kādu profesiju. Taču arī vienas profesijas pārstāvjiem karjeras izaugsmes ceļš var būt ļoti atšķirīgs. Līdz ar to katram svarīgi apzināties, kā viņš grib profesionāli pilnveidoties un augt. Viena iegūtā profesija nebūt nav karjeras izaugsmes augstākais punkts! Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku iegūst daudz un dažādas zināšanas, spēj strādāt darbus, kas neaprobežojas ar vienu nozari.

Koučinga spēli “Points of You” izmanto ne vien jaunieši karjeras ceļa sākumā, bet arī biznesa cilvēki. Tās mērķis – rosināt skaidru, kvalitatīvu komunikāciju starp cilvēkiem. Spēle “Points of You” palīdz nonākt pie atziņām, aizdomāties par sev būtiskiem jautājumiem, kuriem ikdienas apstākļos bieži nepievēršam tiem vajadzīgo uzmanību. Šajā spēlē nav uzvarētāju un zaudētāju. Tā rosina diskusiju un veicina sadarbību.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki aizvien vairāk dzenas pēc dažādām abstraktām vērtībām un ir gatavi kāpt pāri citiem, lai tikai sasniegtu savus mērķus. Viss kļūst arvien robotizētāks. Cilvēks ar robotu var konkurēt vienīgi ar empātiju, emocionālo inteliģenci un radošumu. Tāpēc nākotnes attīstības galvenais stūrakmens ir tas, ka tu spēj sadzirdēt arī citu viedokli, to kritiski izvērtēt un varbūt mainīt savējo. Radošuma veicināšanā ļoti nozīmīga ir asociatīvā domāšana, ko rosina arī spēle “Points of You”. 

Lai pēc kāda nopietna dzīves posma veiksmīgi soļotu tālāk, jāiemācās uz brīdi atbrīvoties no visām rūpēm un raizēm. Piemēram, ieslēdziet patīkamu fona mūziku un piecas minūtes domājiet tikai par kaut ko jauku un patīkamu!” Karjeras nodarbības laikā jaunieši to izmēģināja un vairāki, kuri to darīja pirmoreiz, bija patīkami pārsteigti, cik daudz var dot dažas minūtes laika, kurās nedomājam par lietām, kas mūs tracināja vakar, un problēmām, kuras varbūt vajadzēs risināt rīt.

Nodarbību laikā tehnikuma audzēkņi mācījās apzināties mērķus,  formulēt tos pozitīvi un izstrādāt konkrētus rīcības plānus vienai dienai, mēnesim un gadam. 

“Ir, taču atšķirība, vai cilvēks sev pajautā: “Kāpēc pilsēta, kurā dzīvoju, ir viena liela bedre?” vai “Ko es varu darīt, lai šeit dzīvot būtu interesanti?” Pirmais jautājums nerosina ne mazāko izaugsmi, drīzāk – vedina pieņemt upura pozīciju. Otrais apliecina, ka jautātājs par savu dzīvi gatavs uzņemties atbildību pats un negaida, ka kāds cits padarīs viņa ikdienu un apkārtējo vidi interesantāku. Daba katru cilvēku ir radījusi pilnīgu. Jautājums, vai viņš to ir gatavs ar pateicību pieņemt un pilnveidot savus talantus…”

Jolanta Priede Smiltenes tehnikumā viesojās arī iepriekšējā mācību gadā. Jauniešiem viņas vadītās karjeras nodarbības tik ļoti patika, ka viņi izteica vēlēšanos tikties ar koučinga spēļu treneri vēlreiz. “Šoreiz mani visvairāk uzrunāja atziņa, ka uz ikvienu lietu var paraudzīties no ļoti dažādiem skatu punktiem,” pēc nodarbības atzina Baiba. Viņai ļoti patikuši arī uzdevumi, kas rosinājuši katru apzināties savas stiprās un vājās puses. 

“Kad esi noguris, lai cik neatliekami šķiet darāmie darbi, vajadzīgs mazs “restarts” – tāda ir Beatarises galvenā atziņa, kuru viņa turpmāk centīsies ņemt vērā, lai cik neatliekami būs darāmie darbi. “Ilgtermiņā tas noteikti atmaksāsies,”  ir pārliecināta jauniete.


Izglītība