Saņemti pirmās un otrās pakāpes diplomi

 Smiltenes tehnikuma jaunieši Ralfs Lauris Miška, Uldis Knoks un Ernests Raudulis pārstāvēja skolu republikas profesionālo izglītības mācības iestāžu skatuves runas konkursā. 

Ralfs Lauris Miška (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss) deklamēja Imanta Ziedoņa darbu “Pelēkais” un Jāņa Tomaša dzejoli bez nosaukuma. Uldis Knoks (1.ēdināšanas pakalpojumu kurss) konkursam bija sagatavojis Māras Svīres dzejoli “Svece” un Smiltenes tehnikuma absolventes Līgas Kleinbergas dzejoli “Prieka asara”. Ernests Raudulis (4.ēdināšanas pakalpojumu kurss) uzstājās ar Imanta Ziedoņa epifāniju un Klāva Elsberga dzejoli bez nosaukuma.

Ralfs Lauris Miška konkursā nopelnīja pirmās pakāpes diplomu, bet Uldis Knoks un Ernests Raudulis – otrās pakāpes diplomus.  Par kopīgi paveikto no sirds priecājas arī skolas ārpus klases darba organizatore, tehnikuma amatierteātra “Dramis” vadītāja Anita Bērziņa, kura jauniešiem palīdzēja sagatavoties konkursam.

“Konkursantu sagatavotības līmenis šogad bija ļoti audzis,” atzīst Anita Bērziņa. “Jaunieši prata skaisti atklāt savu izvēlēto daiļdarbu dziļāko būtību. Tāpat ļoti prasmīgi bija izvēlēts repertuārs. 

Nākamajā gadā būs, ko padomāt, lai neapstātos pie šogad sasniegtā…

Taču pats lielākais ieguvums šādos konkursos ir pieredze. Jaunieši redz citu sagatavotos priekšnesumus, satiek domubiedrus, iemācās pārvarēt uztraukumu un tas nāk par labu visās jomās.”

Konkurss notika Jelgavas Amatu vidusskolā.


Izglītība