Smiltenes Centra vidusskolā tiek organizēta vides nometne

No 1. līdz 5. jūnijam Smiltenes Centra vidusskolā sadarbībā ar biedrību “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Daugavpils Universitāti, SIA “ZAAO” un biedrību “Laika josta” tiek organizēta vides nometne “Iekšiņa un āriņa” 9–13 gadus veciem bērniem no Smiltenes novada, tajā skaitā bērniem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. 

    Ņemot vērā, ka viena no skolas prioritātēm ir iekļaujošās izglītības īstenošana, kā arī skolas ēka ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika iesniegts projekts Latvijas vides aizsardzības fondam projektu konkursu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” finansējuma saņemšanai 2015.gadā. 

Galvenās aktivitātes ir saistītas ar vides, ekoloģijas un veselības jautājumiem, piemēram, vides izziņas spēles, eksperimenti, ekspedīcija, mācību ekskursija uz ekociematu “Rožkalni” Rencēnos, radošās darbnīcas – otrreizējā pārstrāde u.tml.

Nometnē ar bērniem strādā skolotājas Elita Stieģele, Diāna Kokareviča, asistentes Diāna Vītola, Nata Pērkone, zīmju valodas tulks Aiva Šilinska.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Izglītība