Smiltenieši Čehijā spiež ''ķepu" Tūrisma zirneklim

Vasaras sākumā, Čehijā, ar interesantu un pieredzi bagātinošu semināru “Bizness tūrisma industrijā” noslēdzās “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekts “Tūrisma zirneklis”. Tā ietvaros 40 skolas jaunieši un tehnikuma skolotāji papildināja zināšanas par tūrismu Austrijā, Slovākijā, Latvijā un Čehijā.

“Noslēguma seminārā, piecas dienas uzturoties Čehijā, Smiltenes tehnikuma audzēkņi kopā ar projekta dalībniekiem no Slovākijas, Čehijas un Austrijas apguva biznesa pamatus, biznesa plāna veidošanu, īso kursu par uzņēmumu mārketingu, biznesu gastronomijā un viesu izmitināšanas vietās, kā arī iepazinās ar daudzveidīgu informāciju par specifiskajām tūrisma jomām (agrotūrismu, SPA, sakrālā un kultūrvēsturiskā mantojuma lomu tūrisma biznesā utt.),” informē Smiltenes tehnikuma skolotāja Maija Jančevska. Kopā ar jauniešiem uz semināru Čehijā devās arī tūrisma mācību priekšmetu skolotājs Gunārs Auders.

“Jaunieši, iesaistoties projektā “Tourism Spider” uzlaboja svešvalodu zināšanas un komunikatīvās prasmes, kā arī uzzināja daudz jauna par dažādām tūrisma jomām,” priecājas skolotāja Maija Jančevska. “Katrs šāds brauciens paplašina redzesloku. Semināra laikā jauniešus iepazīstināja ar nozīmīgākajiem Pilzenes kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Brīvajā laikā centāmies apskatīt arī tās interesantākās Pilzenes vietas, kas nav ietvertas tūrisma maršrutos.

Ekskursiju laikā kolēģi no Čehijas dalījās arī savā tūrisma biznesa pieredzē. Mums, skolotājiem, bija liels gandarījums, redzot, ka tehnikuma audzēkņi nav no tiem, kas svešā pilsētā pazudīs ar karti rokās… Līdz ar to viņus droši varam sūtīt praksē uz ārzemēm. Sadarbības partneri bija ļoti centušies, lai ikviens “Tourism Spider” dalībnieks justos labi. Daudzi projekta dalībnieki ar labām atsauksmēm atcerējās Smiltenes tehnikumā pavadīto laiku. Arī viņi pie mums jutušies ļoti gaidīti.

Mājupceļā skolotājs Gunārs Auders tehnikuma jauniešus iepazīstināja ar Prāgu.”

Patīkami padarīta darba sajūta

“Ir patīkami padarīta darba sajūta,” atzīst Smiltenes tehnikuma starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota. “Projekta mērķis ir pilnībā izpildīts. Jaunieši, strādājot darba grupās, piedaloties teorētiskajās nodarbībās, kā arī apceļojot dažādus tūrisma objektus, ir guvuši plašu un daudzveidīgu priekšstatu par tūrisma biznesu dažādās valstīs. Viņi ir uzlabojuši svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā un savstarpējā komunikācijā pieņemt būtiskus lēmumus. Tas viss noderēs gan mācības, gan profesionālās kvalifikācijas praksē, gan, sākot darba gaitas un kādam – varbūt arī dibinot savu uzņēmumu.”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no Maijas Jančevskas personiskā arhīva


Izglītība