Dace Kalniņa: Katra pieredze ir vērtīga, vienīgi iespaidi var būt labi vai slikti

Pirms diviem gadiem Grundzāles pamatskola uzsāka darboties mūžizglītības programmas Comenius projektā "Acis plati vaļā". Pirmais starptautiskais projekts lauku skolā īstenots veiksmīgi.

 

Projektā "Acis plati vaļā" iesaistās trīs valstis - Latvija, Somija un Spānija. Pērn novembrī vairāki Grundzāles pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju un projekta koordinatori devās iepazīt Spāniju un jauniegūtos vēstuļu draugus. Bet tagad, tuvojoties projekta noslēgumam, grundzāliešus marta beigās sagaida sešu dienu ilgs ceļojums pie sadarbības partneriem Somijā.

 

 

Tiekoties ar iesaistīto valstu sadarbības partneriem, projekta dalībniekiem ir jāsagatavo dažādi uzdevumi. Grundzāles pamatskolas angļu valodas skolotāja projekta koordinatore Dace Kalniņa stāsta, ka pirms došanās uz Somiju darba netrūkst nedz bērniem, nedz pedagogiem.

 

 

"Atbraucot no iepriekšējā ceļojuma, skolēni sāka gatavot darbu par iegūto pieredzi Spānijā. Viņi prezentāciju veidā izvērtē projektā iegūto, labos un sliktos iespaidus. Pēc tam to visu prezentēs pēdējā dalībnieku kopīgajā tikšanās reizē Somijā," darāmos darbus uzskaita D. Kalniņa.

 

Somijā notiks arī talantu šovs, kurā grundzālieši rādīs kādu priekšnesumu no popielas. Tā gadu no gada grundzāliešiem kļūst aizvien populārāka. Paralēli darāmajiem darbiem pusaudži regulāri elektroniski sazinās ar spāņu un somu vienaudžiem, iepazīstot ne tikai viens otru tuvāk, bet arī valsti, kurā katrs dzīvo.

 

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa ir pārliecināta, ka šī projekta ieguvēja ir visa skola. "Pirmo reizi mūsu skolā notika starptautisks apmaiņas braucienu projekts. Sākumā bija nedrošība, kādam neticība, ka tas viss izdosies. Tagad varu droši teikt, ka nākotnē rakstīsim vēl šādus vai līdzīgus projektus," teic V. Elstiņa.

 

Viņa priecājas, ka skolēni dalās savos iespaidos ar pārējiem, tādējādi iedrošināt rīkoties arī citus. Patlaban skolēni skolā izveidojuši foto izstādi, kurā aplūkojami viņu piedzīvojumi projektā. Bērniem šis projekts ļāvis piepildīt savus sapņus - sēsties lidmašīnā un doties uz vēl neiepazītu pasaules vietu, nodibināt kontaktus un sadraudzēties ar vienaudžiem ārzemēs. Tas viss ir, pateicoties projekta finansējumam (desmit tūkstošiem latu - red.), jo ne katra ģimene var atļauties savos bērnos īsā laika posmā ieguldīt tik daudz līdzekļu.

 

"Acis plati vaļā" koordinatore D. Kalniņa uzsver, ka jebkura pieredze ir laba. "Man šī iespēja ļāvusi celt savu pašapziņu, jo iziet tam visam cauri vienai nav viegli. Esmu iemācījusies daudz jaunu lietu, sākot jau ar tāmju rēķināšanu. Veiksmīga komunikācija ar spāņiem un somiem, jo katra tautība vienādas lietas saprot dažādi," saka D. Kalniņa. Grundzālieši ir pārliecinājušies, ka viņi spēj uzdrīkstēties un sasniegt daudz.

Izglītība