Darbu uzsākusi Valmieras Profesionālā vidusskola 1

Apvienojoties divām skolām, Valmieras 36. arodvidusskolai un Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolai, darbu šā gada 1. septembrī sākusi Valmieras Profesionālā vidusskola.

Skolu apvienošana ir sākums profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmas ieviešanai, kā rezultātā Valmierā paredzēts izveidot Valmieras profesionālās izglītības kompetences centru, kurā atrodas visa nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei attiecīgajās nozares pamatprofesijās.

Iestādes uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Plānots, ka nākotnē kompetences centrs pildīs eksaminācijas centra funkcijas, t.sk. neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanu.

Par skolu reorganizāciju stāsta Valmieras Profesionālās vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš: „Skolu apvienošana palīdzēs optimālāk izmantot abu līdz šim darbojošos iestāžu resursus. Process paredz arī abu skolu izglītības programmu piedāvājumu konsolidāciju, jo tika konstatēts, ka abām skolām līdz šim ir bijušas diezgan līdzīgas mācību programmas.

Turklāt apvienošana garantēs Eiropas Reģionālās Attīstības fona (ERAF) līdzekļu efektīvu izlietošanu, jo tiks optimizēts iestāžu tīkls, renovētas kompleksa ēkas, panākot augstu energoefektivitāti, kas ilgtermiņā noteikti nodrošinās investīciju atmaksāšanos.".

Pavisam drīz Vadu ielā 3 tiks uzsākta jaunu mācību korpusu būvniecība un, lai arī šobrīd mācības turpinās abās skolu ēkās - Vadu ielā 3 un Ausekļa ielā 25B, plānots, ka jau 2013.gadā mācību process norisināsies tikai vienā ēkā - Vadu ielā. Turpat atradīsies arī dienesta viesnīca, kas ievērojami atvieglos audzēkņu ikdienas dzīvi.

Jaunajos skolas korpusos tiks izvietotas arī modernas tehnoloģiju iekārtas, kas ir svarīgi, lai audzēkņi sekmīgi apgūtu arodu un spētu konkurēt darba tirgū. „Jauna, sakārtota un moderna skola ar augsti kvalificētiem mācībspēkiem noteikti interesēs jauniešus. Jau tagad jāsaka, ka mūsu absolventi strādā vadošos amatos daudzos uzņēmumos gan Valmierā, gan citviet Latvijā. Labu izglītību darba devējs novērtē, savukārt mēs to varam nodrošināt," uzsver Ē. Spuriņš.

Paredzēts, ka nākotnē skola būs daudzpakāpju - mācības būs iespējams uzsākt pēc 9.klases, taču tiek plānots uzsākt arī pieaugušo apmācības, iesaistoties, piemēram, bezdarbinieku apmācībā. Viens no kompetences centra uzdevumiem ir nodrošināt arī apkārtējo uzņēmēju un to darbinieku apmācību, ko varēs veiksmīgi īstenot, izmantojot modernos metodiskos kabinetus.

Uzsvars tiks likts arī uz e-apmācības ieviešanu, kas šobrīd jau sākusi darboties. Tālmācībā būs iespējams apgūt ēdienu gatavošanu un grāmatvedību. Sadarbības līgumu ietvaros ar Vidzemes Augstskolu jau izveidota un mācības uzsākusi koledžas grupa grāmatvedībā, aktīvi norisinās darbs pie pārtikas tehnoloģijas programmas pilnveidošanas.

„Nākotnē plānojam uzsākt arī audzēkņu uzņemšanu pēc 12.klases. Lai šī ideja īstenotos, jau šajā mācību gadā skola strādā pie programmas izstrādes. Paredzēts, ka tā būs 1,5-2 gadu apmācība, lai jaunietis ātrāk integrētos darba tirgū. Tāpat strādājam pie tā, lai ar izglītības programmu piedāvājumu ieinteresētu potenciālos audzēkņus, jo šobrīd arvien aktuālākas kļūst tādas tehnikas nozares kā mehatronika, kur nepieciešamas īpašas zināšanas elektronikā un datortehnikas pielietošanā," atzīst Ē.Spuriņš.

Šobrīd Valmieras Profesionālā vidusskola piedāvā šādas mācību programmas: Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un iekārtas; Ēdināšanas pakalpojumi; Komerczinības, Grāmatvedība, Viesnīcu serviss, Komerczinības.

Pēc abu skolu apvienošanās, Valmieras Profesionālajā vidusskolā šā gada 1. septembrī mācības uzsāka 651 audzēknis, zināšanas apgūstot 29 grupās vairāk nekā 50 pedagogu vadībā. Skola lepojas ar prakses vietām ārvalstīs - Vācijā, Dānijā, Spānijā, Somijā, Francijā, ko audzēkņi līdz šim labprāt ir izmantojuši, lai celtu kvalifikāciju un iegūtu darba pieredzi.

Valmieras Profesionālā vidusskola piedāvā arī dažādas ārpusskolas nodarbības - audzēkņi var attīstīt savus talantus skolas ansamblī vai nodarbojoties ar sportu. Skolā darbojas arī skolēnu mācību uzņēmumi. Direktors Ē. Spuriņš stāsta: „Veiksmīgi attīstoties idejai par skolēnu uzņēmumiem un sekmīgi tajā darbojoties, audzēkņi un mācībspēki ieguvuši arī starptautisku pieredzi, viesojoties Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā.".

Jau ziņots, ka „Profesionālas izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programma" tika apstiprināta, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2010.gada 6. janvāra rīkojumu Nr.5, kurš noteica, ka Valmierā jāveido profesionālās izglītības kompetenču centrs pārtikas ražošanas, viesmīlības servisa un tūrisma attīstības jomās.

Lēmumu par profesionālās izglītības kompetences centra izveidi Valmierā, apvienojot divas arodvidusskolas, 12.01.2010. sēdē izteica arī Valmieras pilsētas pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvā padome, secīgi 28.01.2010. Valmieras pilsētas pašvaldības dome sēdē tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt Valmieras profesionālās izglītības kompetences centra attīstības un investīciju stratēģiju 2010.-2015.gadam.

Komentāri 1

Izglītība