Devītklasnieki dodas uz Smilteni lūkot, iespējams, savu nākamo skolu

Gandrīz divsimt 9. klašu skolēnu no dažādām Valkas rajona skolām izrādīja interesi par atvērto durvju dienu Smiltenes Centra vidusskolā un Smiltenes ģimnāzijā. Tur ciemiņiem vidusskolēni bija sagatavojuši stāstījumu, priekšnesumus, spēles, radošās darbnīcas un filmu par dzīvi savā skolā.

 

Smiltenes ģimnāzijā pavisam mācās 501 skolēns, no tiem 91 devītklasnieks. Savukārt Smiltenes Centra vidusskolā zinības apgūst 411 skolēni, no tiem 32 devītajā klasē. Uz atvērto durvju dienu ģimnāzijā un Centra skolā ieradās pusaudži no Palsmanes, Vijciema, Variņu, Bilskas, Blomes pamatskolas un Smiltenes skolām. Viņi lielākoties bija ieinteresēti iepazīt skolas un tās piedāvātās izglītības un ārpusstundu nodarbību iespējas.

 

„Šogad aprit desmit gadu, kopš mūsu skolā ir vidusskolas klases. Esmu ļoti priecīga, ka daudzi devīto klašu skolēni interesējas par Centra vidusskolas piedāvātajām iespējam. Patiešām liels prieks, ka apmeklētāji skolā bija motivēti un ieinteresēti un patiesi izskatījās pēc nākamajiem vidusskolēniem," priecājas Smiltenes Centra vidusskolas direktore Ilze Vergina. Viņa stāsta, ka šoreiz bija iecerēts parādīt to, kāda ir šī sajūta skolā ne tik daudz no mācību stundām, kā no skolēnu dzīves.

 

Par devīto klašu skolēnu atsaucību atvērto durvju dienā priecājas arī Smiltenes ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Dagnija Feldhūne. Viņa teic, ka skola bijusi pilna ar zinātkāriem devītklasniekiem.

 

Birzuļu pamatskolas 9. klases skolnieces Ieva Dubina un Lāsma Treisnere Centra vidusskolā viesojās pirmo reizi. Meitenes atbraukušas izlūkot, jo, iespējams, nākšot te mācīties. „Gribēju redzēt, kādas ir telpas, skolotāji, jo man tas ir būtiski. Pēc redzētā šķiet, ka te būtu diezgan interesanti mācīties. Iepatikās direktore, tāda sirsnīga un patīkama," domā Lāsma.

 

Savukārt Ieva ir izbrīnīta par nelielajām klašu telpām. „Neierasti, ka te ir mazi kabineti, jo mums skolā valda plašums. Tomēr noteicošā izvēle, stājoties vidusskolā, būs skolēnu mācību sasniegumi un piedāvātās izglītības iespējas," stāsta Birzuļu pamatskolas skolniece.

Izglītība