Domā citādāk! Eksaktāk!

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs no 17. līdz 23. augustam visā Latvijā organizē dabaszinātņu un matemātikas nedēļu "Domā citādāk! Eksaktāk!", kuras mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību izglītības aktualitātēm valstī, kā arī popularizēt dabaszinātņu un matemātikas zināšanu lomu.

Pirmdien, 23. augustā, Smiltenes ģimnāzijā notiks seminārs skolotājiem „Brīnumainā pasaule mums apkārt". Smiltenes ģimnāzija jau ceturto gadu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Dabaszinātnes un matemātika". Viens no projekta mērķiem ir rosināt skolotājus radoši un profesionāli strādāt.

No pulksten 10.00 līdz 10.30 skolas zālē notiks pasākuma "Dabaszinātņu un matemātikas projekta 5 gadi - skolas darbība un ieguvumi" atklāšana. To vadīs ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne un novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis.

No pulksten 11.00 līdz 12.10 norisināsies skolotāju meistarklases stundu modelēšanā matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā. Skolēnu lomās iejutīsies paši skolotāji. No 12.10 līdz 13.00 paredzēta stundu analīze un metodisko apvienību aktualitātes.

Seminārā aicināti piedalīties apkārtējo skolu skolotāji. Skolas vadība lūdz apliecināt savu dalību līdz 20. augustam elektroniski uz e-pasta adresi [email protected].

Papildu skolotāju semināram no pulksten 12.00 skolas zālē būs atvērtas laboratorijas "Brīnumainā pasaule mums apkārt!". Tās būs pieejamas ikvienam interesentam. Fizikas laboratorijā būs iespēja noskaidrot, kā darbojas mūzikas instrumenti un notiks saules sistēmas modelēšana. Matemātikas laboratorijā paredzētas aktivitātes - matemātiskie cimdi un kazino matemātika.

Savukārt bioloģijas laboratorijās varēs uzzināt sevi interesējošus jautājumus par cilvēka veselību, neredzamo pasauli un sajūtu maldiem. Tiem, kurus interesē ķīmija, būs atvērta laboratorija, kurā iepazīties ar ķīmiju sadzīvē. Tajā notiks Ph (skābuma) mērījumi augsnei un pārtikas produktiem, ko interesenti var ņemt līdzi. Būs iespēja iepazīties arī ar jaunākajām ķīmijas tehnoloģijām un brīnumu ķīmiju.

Zālē skolēni, vecāki un interesenti varēs virtuāli mācīties par dzīvē neredzamām un neizprotamām lietām, izmantojot projektā sagatavotos interaktīvos mācību CD.

Skolas vestibilā būs apskatāms gan projekta gaitā izstrādātais ilustratīvais materiāls, gan Smiltenes ģimnāzijas skolēnu radošo, mācību un pētniecisko darbu izstāde.

Izglītība