Draudzējas Vidzemes ģimnāziju parlamenti 1

29.janvārī Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas Valsts ģimnāziju, kur tikās ar vienaudžiem no Madonas, Preiļu, Gulbenes un Alūksnes Valsts ģimnāzijām. Brauciena mērķis bija iepazīt citu ģimnāziju skolēnu parlamentu darba stilu un metodes.

Viesošanās laikā jaunieši iepazina Madonas Valsts ģimnāziju, piedalījās prezentācijā un diskusijā „Skolēnu padomes loma manā skolā", kā arī līdzdarbojās radošajās darbnīcās. Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Jolanta Šekstello pastāstīja, ka katras izglītības iestādes audzēkņi skolēni praktiski līdzdarbojušies teātra sporta, brošu fabrikas, sirsniņu fabrikas, spēļu darbnīcā un erudītu radošajā darbnīcā.

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve Evelīna Pudzēna pēc viesošanās Madonā pastāstīja, ka gūtas vairākas noderīgas idejas, piemēram, kā labāk organizēt Skolēnu parlamenta darbu.

„Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentā ir skaidri nodalītas funkcijas un uzdevumi. Viņiem pienākumi sadalīti pa jomām, tādēļ darbs ir strukturizēts," saka Evelīna Pudzēna. Skolēnu parlamenta pārstāvis Gatis Ungurs papildina, galvenie ieguvumi bija skolēnu parlamenta kolektīva saliedēšanās un radošu ideju apmaiņa.

Jāpiebilst, ka Madonā ģimnāziju audzēkņi varēja klātienē vērot Madonas Valsts ģimnāzijas organizētu pasākumu „Lielā mūzikas balva". Pēc pasākuma radušās vairākas idejas turpmākajām aktivitātēm. Jau februāra beigās ģimnāzijā notiks ikgadējais pasākums „Mis un Misters Valmieras Valsts ģimnāzija", tāpat iecerēts organizēt Valentīndienas balli un Žetonu vakaru.

Komentāri 1

Izglītība