DROŠĪBAS DIENAS SKOLĀS 1

Klāt septembris. Skolās atgriežas ierastā kņada, aicinot uz stundu, skan zvans, un visi zina- Jaunais skolas gads ir sācies!

Tas sev līdzi nes ne tikai atkalredzēšanās prieku, atmiņas par lieliski pavadīto vasaru un gandarījumu par iespējām iegūt jaunas zināšanas. Bērni pēc brīvdienām atkal ir ierasti izklaidīgi, piemirsušies Skolas iekšējās kārtības noteikumi, ir grūti nosēdēt solā un nereti „vasaras izklaidība" tiek ienesta arī skolās- tiek reģistrētas ziņas par gadījumiem, kad ceļā uz skolu traumas gūst bērni, kas neievēro ceļu satiksmes noteikumu prasības, diemžēl atrodas kāds, kas savas un ģimenes problēmas demonstrē, fiziski aizskarot klases biedrus, nekas rets diemžēl nav arī zādzības izglītības iestādēs. Ir problēmas, kuras, sadarbībā ar audzēkņiem un viņu vecākiem, risina skolas administrācija, bet pienāk brīdis, kad palīgā tiek saukti policijas darbinieki.

Lai novērstu iespējamos konfliktus un problēmas, atgādinātu bērniem satiksmes noteikumu prasības un elementāro patiesību, ka maldīgs ir teiciens „atrasts nav zagts", kā arī informētu par atbildību, kas paredzēta par dažādiem administratīviem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem, policija, kā katru gadu, aicina izglītības iestāžu darbiniekus uz sadarbību un rīko „Došības dienas skolās".

Aicinājums izglītības iestāžu vadītājiem, iepriekš vienojoties ar skolotājiem un klašu audzinātājiem par labāko tikšanās laiku un vietu, kā arī tieši Jūsu izglītības iestādei aktuālām tēmām, vērsties ar informāciju vietējā policijas iecirknī, zvanot Kārtības policijas biroja darbiniekiem, kas strādā Nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā.

Atgādinājums arī vecākiem- 1. septembris nebūt nenozīmē, ka Jūsu pienākumi bērna audzināšanā ir beigušies un turpmākās rūpes par bērna drošību, izglītību un uzvedību uzņemas izglītības iestādes darbinieki. Jums vienmēr ir jāatceras, ka vecāki saviem bērniem Jūs esat 24 stundas diennaktī (ar visām no tā izrietošajiem pienākumiem un atbildību).

Policijas darbā uzkrātā pieredze liecina, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, ir lietderīgi tikties ne tikai ar audzēkņiem. Abpusēji ieinteresēta un noderīga ir tikšanās ar vecākiem Skolas vecāku sapulcēs. Aicinājums arī izglītības iestāžu vadītājiem- aiciniet policijas darbiniekus piedalīties vecāku sapulcēs!

Veiksmīgu Jauno mācību gadu un UZ TIKŠANOS Jūsu izglītības iestādē!

Komentāri 1

Izglītība