Eiropu pētīs kā varavīksnes pasauli

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēnus jaunajā mācību gadā gaida sadarbība ar vienaudžiem sešās Eiropas valstīs.

 

Lielā konkurencē skola ieguvusi tiesības piedalīties "Comenius" skolu partnerību projektā "Varavīksnes pasaule", kura mērķis ir meklēt kopīgo un atšķirīgo starp Eiropas valstīm kultūrā un valodās.Trīs pakalnu pamatskolas sadarbības partneri ārzemēs būs Holandē, Polijā, Turcijā, Spānijā, Bulgārijā un Portugālē.

 

"Lai varētu piedalīties šajā projektā, skolvadība ieguldīja lielu darbu. Tagad divus gadus mūsu skolas audzēkņiem būs dažādas interesantas nodarbes," saka Trīs pakalnu pamatskolas direktores vietniece Inga Jurciņa. Jau novembrī skola uzņems sadarbības partnerus no minētajām valstīm, bet vēlāk smilteniešu delegācijas dosies atbildes vizītēs.

 

Eiropas Savienības izglītības apakšprogrammas "Comenius" projektu "Varavīksnes pasaule" praktiski pielietos ikdienas mācību procesā visās partnerības skolās.

 

Katrai no septiņām valstīm piešķirta sava varavīksnes krāsa. Latvijai, Smiltenei, tā ir zaļā, kas simbolizē dabu un sakoptu vidi. Projektā skolēni un skolotāji darbosies septiņās jomās. Tās ir: ģeogrāfija un daba, vēsture un tradīcijas, festivāli un svinības, tūrisms, ieradumi un patēriņi, starpkultūru izglītība, darbs ar skolēniem ar speciālām vajadzībām.

 

"Vēlamies palīdzēt skolēniem, skolotājiem un vietējai sabiedrībai izprast to, ka atšķirības starp Eiropas tautām var būt bagātināšanās pirmsākums," projekta nozīmi vērtē I. Jurciņa. "Skolēni mācīsies apzināties, ka dažādas kultūras, etniskā piederība un ticība ir lielisks Eiropas mantojums un ka šīs kultūras kopā dod iespēju būt vienotiem dažādībā."

 

Sazināšanās ar vienaudžiem ārzemēs attīstīs skolēnu svešvalodu zināšanas, kas vēlāk viņiem, jau pieaugušiem, noderēs, ja nāksies studēt vai strādāt Eiropas Savienībā.

 

Sagatavošanās projektam sākās šā gada sākumā, kad I. Jurciņa un Trīs pakalnu pamatskolas direktore Inese Raiskuma bija darba vizītē Polijā un tikās ar sadarbības partneriem.

Izglītība