Eksāmeniem varēs reģistrēties elektroniski

Februāra beigās sāks darboties elektroniskās reģistrācijas sistēma. Tas nozīmē, ka skolēni valsts pārbaudes darbiem varēs pieteikties elektroniski. Visticamāk, tas varētu notikt tikai rudenī, jo reģistrācija eksāmeniem jau beigusies pagājušā gada decembrī.

 

Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) Izglītības informācijas biroja vadītājas vietniece Elīna Šmite informē, ka elektroniskās reģistrācijas sistēma ir gatava darbam. Tāpat apmācīti arī speciālisti, taču nav saņemti precīzi dati par skolēniem, lai sistēmu varētu aktivizēt.

 

Vidusskolēni savu izvēli izdarījuši, un ISEC saņem un apkopo datus no izglītības pārvaldēm. Gadījumā, ja jaunā sistēma sāks darboties februārī, tad skolēni ar tās palīdzību varēs mainīt izvēlētos centralizētos eksāmenus. To iespējams izdarīt līdz 1. aprīlim.

Izglītība