Eksperts: šogad Latvijas augstskolu uzdevums ir izkonkurēt ārvalstu studiju iespējas

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu Rīgas Juridiskā augstskola pirmo reizi līdztekus septiņām akreditētām maģistrantūras programmām piedāvās divas konceptuāli jaunas bakalaura programmas - „Tiesības un bizness" un „Diplomātija un starptautiskās attiecības". Kā norāda Rīgas Juridiskās augstskolas rektors Džordžs Ulrihs (George Ulrich), Latvijas augstskolām šobrīd ir jāpierāda sava kompetence nodrošināt kvalitatīvu un starptautiska līmeņa izglītību tepat Latvijā, ņemot vērā pieaugošo tendenci topošajiem studentiem meklēt studiju iespējas ārvalstīs.

Rīgas Juridiskās augstskolas attīstītais, Latvijas tirgū konceptuāli jaunais programmu modelis balstās uz integrētu pieeju, kurā tiek apvienotas tiesību studijas ar izvēlēto profesionālo darbības virzienu. Tieši jauni risinājumi mācību procesā ir viens no kritērijiem, kas topošajiem studentiem palīdz savai profesionālajai izvēlei atrast arī piemērotu studiju vietu, ir pārliecināta Rīgas Juridiskā augstskola.

Turpina Džordžs Ulrihs (George Ulrich), Rīgas Juridiskās augstskolas rektors:

„Šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Latvijas augstākās izglītības iestādes saskaras ar pieaugošo tendenci topošajiem studentiem primāri domāt par izglītību ārvalstīs. Tas skaidrojams ar atvērtā tirgus iespējām, ekonomiskās situācijas satricinājumiem Latvijā, kā arī nenoliedzami pašu augstskolu spējām piedāvāt izglītību atbilstoši tirgus prasībām. Latvijas augstskolu uzdevums ir izkonkurēt ārvalstu studiju iespējas."

Dž. Ulrihs uzsver, ka Rīgas Juridiskā augstskola, ņemot vērā šos faktorus, šogad lielu uzmanību pievērsusi tieši konceptuāli jaunu programmu izveidei, pirmo reizi piedāvājot bakalaura studiju programmas.

„Mūsu uzstādījums bija izveidot programmas, kas spētu konkurēt ar pasaules līmeņa studiju praksi, jo pieprasījums pēc starptautiska līmeņa studijām turpinās pieaugt arī nākotnē. Tieši šī iemesla dēļ jaunās bakalauru programmu studijas notiks angļu valodā, savukārt mācību spēkus veidos gan ārvalstu pasniedzēji, gan pieaicinātie nozares speciālisti no Latvijas," informē Dž. Ulrihs.

Jaunās bakalaura programmas būs stabils pamats topošajiem juristiem un diplomātiem, uzsākot savu profesionālo darbību gan Latvijā, gan ārvalstīs, jo studenti mācību procesa laikā gūs plašu un kompetentu skatījumu kā nozares speciālisti. Augstskola ir pārliecināta, ka jaunās programmas būs pieprasītas ne tikai Latvijas topošo studentu vidū, bet arī starptautiskajos tirgos, citu valstu pārstāvjiem izvēloties Latviju kā valsti, kur studēt. Uzņemšana jaunajās studiju programmās jau ir sākusies un turpināsies jūlijā.

Par bakalauru studiju programmām

„Tiesības un bizness" - integrē starptautisko, salīdzinošo un Eiropas tiesību jautājumus, kā arī ekonomikas, finanšu, tirgzinību un vadības studiju priekšmetus. Programmas mērķis ir apmācīt kandidātus darbam biznesa jomā un starptautiskajā juridiskajā praksē.

„Diplomātija un starptautiskās attiecības" - integrē tiesību, starptautisko attiecību un ekonomikas mācību priekšmetus. Programmas mērķis ir apmācīt kandidātus darbam ārlietu dienestos, starptautiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās.

Par Rīgas Juridisko augstskolu

Rīgas Juridiskā augstskola dibināta 1998.gadā un piedāvā iegūt bakalaura un maģistra izglītību tiesību, biznesa, diplomātijas un juridiskās lingvistikas jomās, studējot angļu valodā. Augstskola piedāvā pilna un nepilna laika studijas, piesaistot starptautiski atzītus nozares speciālistus un augsti kvalificētus mācībspēkus no ārvalstīm..

Izglītība