Ērģemē: Top skolas muzejs

Gatavojoties Ērģemes pamatskolas 130 gadu jubilejai, īstenojas sen lolotais sapnis - skolas vēstures muzeja veidošana.

Savu ieguldījuma muzeja tapšanā devuši arī skolēni, kuri tikko aizvadītā mācību gada projektu dienu ietvaros veica iedzīvotāju aptauju par mācību norisi, skolēnu skaitu un citiem ar skolas pasākumiem saistītiem notikumiem senā un ne tik senā pagātnē.

Skolas administrācija aicina ikvienu absolventu piedalīties muzeja veidošanā un iesniegt skolas gadu liecības - fotogrāfijas, atmiņu stāstus un piemiņas lietas, kas varētu papildināt ekspozīcijas klāstu. Svētku organizatori plānojuši, ka viesus varētu pārsteigt arī ar jauno skolas himnu.

Izglītība