„Folkloras skolas” IV sesija

No 2010. gada 4. līdz 8. oktobrim Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra (NKMVA) rīko tālākizglītības programmas „Folkloras skola" IV sesiju, kuras dalībnieki turpinās izglītoties tradicionālās kultūras jomā un ar to saistītās nozarēs.

Lekcijas un praktiskās nodarbības par tautas mūziku un dejām, dainu valodniecību, tradicionālo dziedāšanu, rakstiem un zīmēm, mitoloģiju, stāstāmo folkloru, dainu filozofiju un ētiku, u.c. nozarēm lasīs Guntis Pakalns, Dace Circene, Iveta Tāle, Zane Šmite, Valdis Muktupāvels, Beatrise Reidzāne, Valdis Celms, Māra Mellēna, Ilmārs Pumpurs, u.c. speciālisti.

Nodarbības notiks NKMVA Lielajā zālē: Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā. Paredzēts arī Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Spēlmaņu zāles ekspozīcijas apmeklējums.

Mācību darbs „Folkloras skolā" tiek organizēts sešās sesijās - katras sesijas ilgums ir viena nedēļa (piecas darba dienas). Folkloras skolas absolventi saņems apliecību par izglītības programmas sekmīgu apguvi.

Nākamā „Folkloras skolas" sesija tiks organizēta 2011. gada februārī.

Nodarbību plāns NKMVA mājas lapā: http://www.nkmva.gov.lv

Izglītība