Godalgas iegūst visas mūzikas skolas Valkas rajonā

Valkas rajona mūzikas skolu audzēkņi izrādījās erudītākie grūtā mūzikas literatūras konkursā par vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.

 

 

Konkursu Vidzemes reģiona mūzikas skolām 7. martā rīkoja Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola - uzvarētāja līdzīgā pasākumā pērnajā gadā. Piecu komandu konkurencē visvairāk punktu ieguva Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi Agnija Ābrama, Madara Kalniņa un Edgars Trapans. Viņu komanda konkursā dalīja pirmo vietu ar Strenču mūzikas skolas skolēniem Paulu Vaivadi, Lanu Kutiščevu un Juri Vaivadu. Izlozē starp abām skolām uzvarētājām noskaidrojās, ka 2009. gadā mūzikas literatūras konkursu Vidzemes reģiona mūzikas skolām rīkos strencēnieši.Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skolas komanda - Zane Blūmīte, Anna Ābena un Katrīne Jaunslaviete - ieguva otro vietu. Vēl konkursā piedalījās Jaunannas un Alojas mūzikas skolu komandas.

 

 

To nevar iemācīties nedēļāSmiltenes mūzikas skolas mūzikas literatūras skolotāja Inga Rācene pieļauj, ka citas mūzikas skolas no līdzdalības konkursā atturējuši grūtie jautājumi. Skolēniem brīvajā laikā nācās apgūt grūtas, plašas tēmas mūzikā un teorijā un pamatīgi iedziļināties latviešu vispārējo Dziesmu svētku vēsturē. "Ne jau vienā dienā vai nedēļā to iemācījāmies. Sākām gatavoties no janvāra," "Ziemeļlatvijai" stāsta Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi Agnija, Madara un Edgars. Grūtāk esot bijis iemācīties pantus mazāk dzirdētām tautas dziesmām un faktus par Dziesmu svētku vēsturi. Konkursu kopumā pusaudži atzīst par interesantu, jo uzzinājuši daudz jauna par latviešu vispārējiem Dziesmu svētkiem. Madara pat piedalījās mūzikas literatūras konkursā jau piekto gadu un atzīst, ka iegūtās zināšanas noderēs, pēc 9. klases absolvēšanas mācoties Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā

 

 

Pēta novada mūziķu dzīviKonkursā bija arī divi mājas darbi: sagatavot muzikālu priekšnesumu par savā novadā pierakstītām tautas dziesmām un aprakstu par kādu sava novada mūziķi vai mūzikas kolektīvu. Strencēnieši izvēlējās Strenču Goda pilsoni komponistu Arturu Maskatu. Smiltenes mūzikas skolas komanda prezentēja Agnijas Ābramas pētījumu par viņas mammas diriģēto Raunas jaukto kori. Valcēnieši pētīja Jāņa Cimzes skolotāju semināra audzēkņa Mārtiņa Ūdra (Ūdera) dzīvi. Viņš mācījās vienā kursā ar Indriķi Zīli (1841. - 1919. gads), latviešu vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģentu un komponistu.Sagatavojot audzēkņus konkursam, lielu darbu ieguldīja viņu skolotājas: Smiltenē - Inga Rācene un Zinta Kokare, Strenčos - Jana Vaivade, Valkā - Lolita Medne un Ilmārs Siliņš.

Izglītība