Grundzālē apgūst samierināšanas mākslu

Skolās, tāpat kā sadzīvē, konflikti ir neizbēgami. Vairāki Grundzāles pamatskolas pedagogi un vecāko klašu skolēni izgājuši mediācijas jeb starpniecības apmācību, lai kļūtu par konfliktējušo pušu starpniekiem. Viņi cer, ka tādējādi strīdu savā starpā būs mazāk.

 

Mediācija ir brīvprātīgs process, kuru var iziet ikviens Valkas rajona skolēns vai skolotājs. Mūsu rajonā šīs apmācības prasmes apguvuši desmit sociālie darbinieki, kuri tālāk savas zināšanas nodod citiem.

 

 

Rajona padomes izglītības pārvaldes metodiķe Ilze Čepanone šo apmācību veikusi Valkas ģimnāzijas 11.a klasē un Grundzāles pamatskolā, kur gan bērni, gan pieaugušie izrādīja lielu interesi. Grundzāles pamatskolas vadība neslēpj, ka agresivitāte bērnu vidū palielinās, tāpēc lieti noder speciālistu padoms.

 

"Skolēni bija ieinteresēti un nopietni piegāja šai lietai. "Kopā bija trīs nodarbības - saskarsme, konfliktu risināšanu un mediācijas tehnikas apgūšana. Tas nozīmē, ka skolēni kļuva par mediatoriem. Tas ir starpnieks starp divām konfliktējošām pusēm. Šīs nodarbības patiesībā veicina izpratni vienam pret otru," tā I. Čepanone.

 

 

Viņa paskaidro, ka mediācija tiek izmantota kā alternatīva oficiālam tiesvedības procesam un beidzas ar rakstisku vienošanos, ko izstrādā puses atbilstoši savām vajadzībām.

 

7. klases skolniece Laura Bērziņa atzīst, ka iepriekš neko par mediāciju un mediatoriem nebija dzirdējusi. "Man iepatikās. Tagad varu palīdzēt ne tikai sev, bet arī vienaudžiem. Esmu iemācījusies veidus, kā labāk atrisināt un mazināt strīdus, jo tādi mūsu starpā pastāv," uzskata skolniece

Izglītība