Grundzāles pamatskola iesaistās videi draudzīgās akcijās

Aizvien vairāk Valkas rajona skolēnu uzmanību pievērš Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas akcijām. Aktīvi šogad iesaistījušies ir grundzālieši, jo pamatskolā ne vien vāc makulatūru un PET pudeles, bet arī piedalās organizācijas ikmēneša jautājumu, kartiņu un pasaku konkursā.

 

"Vairāku gadus iesaistāmies videi draudzīgās akcijās. Šajā mācību gadā skolā esam īpaši aktīvi, un tas mani priecē. Skolēni aizvien vairāk izprot to, ka apkārtējā vide ir jākopj un jāsaudzē. Visvairāk iepriecina tas, ka bērni, redzot zemē mētājamies plastmasas pudeles vai papīrus, paceļ un atnes uz skolu. Pēc tam atbrauc atkritumu apsaimniekošanas organizācija, kas vēlāk to visu pārstrādā," stāsta Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa.

 

Grundzāles pamatskolas skolotāja Dzintra Bormane stāsta, ka, iesaistoties akcijās, ir arī panākumi. "5. līdz 7. klašu skolēni piedalās Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas ikmēneša jautājumā. Savukārt 1. līdz 4. klašu skolēni startēja kartiņu konkursā, kurā Rolands Orinks, Ziemeļvidzemē iekļuva labāko trijniekā," priecīgi stāsta Dz. Bormane. Vēl jaunie grundzālieši cītīgi rakstījuši pasakas par atkritumiem mežā un veidojuši pasaku kalendāru.

 

Vācot PET pudeles un makulatūru, skolēni iemācās daudz laba. Skolā regulāri šķiro atkritumus, jo zina, ka tādējādi vēlāk tos varēs pārstrādāt. "Daudzi to dara arī savās mājās. Arī es šķiroju un makulatūru nogādāju skolā. Galvenais jau, ka skolēni ir ieinteresēti. Citi jau iegājuši azartā, kurš nu vairāk savāks," teic skolotāja.

 

Ar prieku atkritumus šķiro un makulatūru vāc pamatskolas 4. skolniece Renāte Gulbe. "Vecāki un kaimiņi priecājas, ka beidzot var tikt vaļā no veca papīra kaudzēm un pudelēm. Ja redzu zemē nomestu pudeli, es paceļu un savācu, lai nodotu ZAAO. Esmu iemācījusies šķirot atkritumus," saka Renāte.

 

 

Viņas mamma skolotāja Daiga Gulbe uzskata, ka skolēni, redzot, kā otrs dara, grib savākt vēl vairāk. Tas viņiem arī izdodoties. "Tad viņi sacenšas, kurš savāks vairāk. Tomēr ir arī tādi, kuri akcijās neiesaistās nemaz. Bet tas laikam ir atkarīgs no vecākiem," noteic D. Gulbe.Par to, kādi būs ZAAO akcijas rezultāti Valkas rajona dalībniekiem Ziemeļvidzemes reģionā, informēsim, tiklīdz tie būs zināmi.

Izglītība