Grundzālieši ar pagasta padomes atbalstu mācās Smiltenē

Šajā mācību gadā Grundzāles pamatskolas skolēniem ar pagasta padomes atbalstu rasta iespēja pilnveidoties Smiltenes mūzikas un mākslas skolā. Šādu iespēju daudzus gadus veiksmīgi praktizē arī palsmanieši.

 

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa bērnu vēlmi mācīties Smiltenes mūzikas un mākslas skolā noskaidroja, anketējot skolēnus un viņu vecākus. Apjaušot aptaujas pozitīvos rezultātus, skolas direktore to darīja zināmu pagasta deputātiem.

 

 

Viņi nolēma atbalstīt, divas reizes nedēļā nodrošinot ar transportlu, kurš skolēnus pirmdienās un ceturtdienās aizved uz pilsētu un atpakaļ. Vienīgi par braukšanas biļeti jāmaksā pašiem skolēniem.

 

"Šī ir laba iespēja bērniem pilnveidoties, iegūt zināšanas pilsētas skolās, jo pagastā tas nav iespējams. Gribēja daudzi skolēni, tomēr maksa par šīm skolām un transporta izdevumi nebija pa kabatai katrai ģimenei. Diemžēl tā tas ir," atklāj pamatskolas direktore.

 

Grundzāles pamatskolas 5. klases skolnieks Nils Melbārdis pēc drauga ieteikuma iestājies Smiltenes mūzikas skolā un ar savu izvēli ir apmierināts. "Mūzikas skolā apgūšu ģitāras spēli. Man patīk, jo arī tētis spēlē ģitāru. Nākotni gribu saistīt ar mūziku, tāpēc ģitāra jau ir nopirkta," savu izvēli pamato Nils.

 

Puisis pēc divām nodarbībām mūzikas skolā stāsta, ka tur nav tik traki kā ierastajā skolā. "Forši!" iesaucas grundzālietis.

Šāda veida pagasta atbalsts ir atmaksājies palsmaniešiem, jo bērni, kuri papildus izglītojas pilsētas skolās, nereti iznes pagasta vārdu dažādos konkursos un koncertos.

 

"Jau padsmit gadus mums ir veiksmīga sadarbība ar Palsmanes pagasta padomi un Smiltenes mākslas, mūzikas un sporta skolu. Pilsētas skolas ir pretimnākošas, jo īpaši mūzikas," stāsta Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

 

Viņa uzskata, ka šī ir brīnišķīga iespēja, tāpēc skolā pat stundu saraksts ir izveidots tā, lai mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem nebūtu jākavē mācības. Galvenais, ka bērnos nezūd vēlme mācīties.

Izglītība