Grundzālieši vienmēr bijuši sportisku aktivitāšu piekritēji

Grundzāles pamatskola veiksmīgi uzrakstījusi projektu sporta inventāra iegādei sešu tūkstošu latu vērtībā. Pusi no summas projektā finansēja pagasta pašvaldība.

 

Ideja par projekta rakstīšanu nāca no Grundzāles pamatskolas sporta skolotāja Māra Stabiņa, kurš izskolojis nevienu vien labu sportistu, pat profesionāli.

 

Grundzāliešu panākumi sportā liecina par to, ka ilgstošā laika periodā ir veikts liels darbs sporta popularizēšanā, un jauns inventārs būtu vērtīgs ieguldījums veiksmīgam turpmākajam darbam.

 

 

"Pirms vēlējāmies rakstīt projektu, šo jautājumu izskatīja pagasta padomes sēdē. Priecājos, ka pagasts vienmēr cenšas uzklausīt mūsu vēlmes, un, cik iespējams, vienmēr atbalsta. Ieguvums nebūs tikai mūsu skolēniem, jo trenēties nāk arī mūsu skolas absolventi," stāsta Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa.

 

Grundzāles pamatskolas projekta "Sporta inventāra iegādes palīdzības programma" mērķis ir veicināt jaunu sporta veidu - orientēšanās un nūjošanas apguvi sporta stundās, veicināt skolēnu interesi par sportu, attīstīt viņu talantu un spējas sportā, nodrošināt stundas ar kvalitatīvu inventāru un uzlabot materiāli tehnisko bāzi atbilstoši valsts standarta prasībām.

 

M. Stabiņš ar prieku stāsta, ka projekta īstenošanas rezultātā varēs iegādāties slēpošanas un nūjošanas inventāru, orientēšanās sporta un vingrošanas inventāru, uzlabot sporta laukuma aprīkojumu un papildināt vieglatlētikas un sporta spēļu inventāru.

 

"Tagad sporta stundās varēsim realizēt visu, ko esam vēlējušies. Visvairāk mums bija nepieciešamas slēpes, jo ne visas ģimenes tās var atļauties iegādāties savām atvasēm. Piemēram, ziemā daudzi puikas netika uz sacensībām, jo nebija atbilstošs inventārs," stāsta sporta skolotājs.

 

"Liela nozīme ir sportiskam dzīvesveidam, jo tagad daudzi savas dzīves lielāko daļu pavada pie datora. Ja cilvēki nenodarbojas ar sportu, tad agrāk vai vēlāk viņiem būs veselības problēmas. Sportiskās aktivitātes ir jāatbalsta un jāieaudzina bērnos no mazotnes," uzskata Grundzāles pamatskolas direktore.

 

Jauno sporta inventāru varēs iegādāties jau no 8. augusta, tāpēc jaunajā mācību gadā skolēnus sagaida pārmaiņas. Skola paliek aizvien skaistāka, jo atsevišķās telpās notiek kosmētiskais remonts, arī meiteņu un puišu dušas ir izremontētas. Bet diemžēl bērnu skaits Grundzāles pamatskolā sarūk, vēl nav zināms, vai septembrī mācības uzsāks simts bērnu.

 

"Aicinu vecākus padomāt par bērniem piemērotāku mācību vidi lauku skolā, kurā uzmanību pievērš ik katram. Sportiskās aktivitātes pilnā sparā rit arī ārpusstundu laika," saka V. Elstiņa.

 

Izglītība