Iegūsti savu pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā jau skolas laikā

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija (JAL) jau tagad aicina skolas pieteikties JAL programmām nākamajam mācību gadam. Piesakoties un kļūstot par JAL dalībskolu līdz šī gada oktobrim, skolas saņems vairākas priekšrocības.

 

Ikvienam JAL dalībskolas skolēnam ir iespēja jau skolas laikā ne vien izveidot savu pirmo biznesa plānu, bet arī realizēt to dzīvē, dibinot savu Skolēnu mācību firmu un veicināt savas uzņēmējspējas, kā arī ikvienam JAL skolēnam ir iespēja veicināt radošo domāšanu, piedaloties projektā „Tava reklāma" un veidot dažādu veidu reklāmas lielākajiem uzņēmumiem Latvijā.

 

 

Lai skolēns vieglāk varētu pieņemt lēmumu par savas sapņu profesijas izvēli, JAL piedāvā skolēniem piedalīties „Ēnu dienā" apmeklējot dažādu nozaru uzņēmumus, organizācijas, valsts pārvaldes iestādes. JAL skolēniem tiek piedāvāta īpaša iespēja - piedalīties Starptautiskajās Ēnu dienās, apmeklējot Eiropas Parlamentu, Briselē.

 

 

JAL piedāvā iespēju skolotājiem un skolēniem doties aizraujošos braucienos uz starptautiskiem semināriem, konferencēm, inovāciju nometnēm, Eiropas Skolēnu mācību firmu festivāliem un finālu, prezentējot savas biznesa idejas, iegūstot jaunus kontaktus un attīstot starptautiskā līdera prasmes.

 

 

Ikvienam skolotājam tiek dota iespēja piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātos kursos, piedalīties mācību ekskursijās uz dažādu nozaru uzņēmumiem, valsts pārvaldēm, bankām, neierobežotā daudzumā izmantot mācību materiālus, ekonomikas ekspertu prezentācijas un aktīvākajiem skolotājiem ir iespēja pretendēt uz Gada labākais skolotājs ekonomikā titulu un piedalīties gada svinīgākajā pasākumā, gūstot vērtīgas balvas, ceļojumus.

 

 

JAL izpilddirektore Jana Jakovļeva: „Dalība JAL programmās dod iespēju programmu dalībniekiem piedalīties JAL aktivitātēs visa gada garumā, ar praktisku metožu palīdzību pilnveidojot zināšanas ekonomikā un citās nozarēs. Pēc programmu absolvēšanas jauniešiem ir attīstītas uzņēmējspējas un radošā domāšana, kā arī uzkrāta praktiskā pieredze uzņēmējdarbībā un izveidots plašs kontaktu loks, tādējādi pēc studijām vai studiju laikā, tā ir lieliska iespēja uzsākt uzņēmējdarbību!"

 

 

Gada labākais jaunais uzņēmējs 2009, Ivars Raciņš: "Es JAL programmas pabeidzu 1997.gadā ar vidusskolas eksāmenu ekonomikā. Pēc vidusskolas es biju apņēmies veidot lēnu, bet drošu - algota darbinieka karjeru, sākot no apakšas un beidzot kā top menedžeris starptautiskā uzņēmumā.

 

 

Taču darbība JAL programmās - biznesa plānu rakstīšana, lietišķās spēles, skolēnu mācību firmu (SMF) dibināšana un darbība tajās, Latvijas SMF fināls un grūtais ceļš līdz naudai, lai aizbrauktu uz Eiropas SMF finālu Beļģijā, ielika pamatus manam uzņēmējdarbības garam. 2004.gadā es nodibināju savu pirmo uzņēmumu un vēl arvien esmu vadītājs vairākiem uzņēmumiem. Šobrīd es nebūtu gatavs pārdot savu uzņēmēja brīvību pat par Latvijas Bankas prezidenta algu."

 

 

Mācību gada noslēgumos aktīvākajiem skolēniem ir iespēja piedalīties Nacionālā mēroga finālu konkursos, iegūstot ne vien iegūt ekskluzīvas balvas, kā, piemēram, ceļojumus, bet arī budžeta vietas labākajās Latvijas augstskolās. Piedaloties programmās, ikvienam skolēnam tiek dota iespēja iegūt JAL Sertifikāta, ar kuru iespējams saņemt priekšrocības labākajās Latvijas augstskolās.

 

JAL aicina skolas vērsties pie skolas absolventiem, pilsētas uzņēmējiem, aicinot kļūt par Skolas Krusttēvu atbalstīt skolas dalību ekonomiskajās izglītojošās programmās! JAL ir biedrība ar sabiedriskā labuma statusu, kas paredz pielietot nodokļu atvieglojumus ziedotājiem.

Izglītība