Iepazīsim un aizsargāsim Ziemeļgaujas dabas vērtības

Šodien Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centra zālē notiek projekta "Iepazīsim un aizsargāsim Ziemeļgaujas dabas vērtības" noslēguma konference. Par projektā paveikto ziņos tā vadītāja Valkas rajona padomes plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Gunta Smane.

 

Pasākumā paredzēta notikušo talku fotogrāfiju prezentācija. Katra skola saņems kompaktdisku ar fotogrāfijām.

 

Ir sakopts daudz atpūtas vietu Gaujas krastos, pavisam iekārtotas sešas ugunskura vietas. "Otrdien dažas apskatīju, un ir prieks, ka darbs nav bijis velts - tās patiešām tiek izmantotas. Viena no aktīvi lietotajām ir vietā, kur tiek siets lielais plosts pirms Strenču Plostnieku svētkiem," stāsta G. Smane.

 

Par projekta nozīmi aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" dabas aizsardzības plānā noteikto pasākumu ieviešanā informēs projekta koordinatore Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas aizsardzības daļas vecākā eksperte Rūta Zepa.

 

 

Visi saieta dalībnieki ir aicināti izteikties par šādu akciju nepieciešamību turpmākajos gados un par iespējamo turpmāko sadarbību kopīgos projektos vides jomā. Pasākumā uzaicināti visi projekta ietvaros organizēto talku dalībnieki.

 

 

Talkās piedalījās Plāņu, Ozolu, Vijciema pamatskolas, Strenču vidusskolas un Valkas ģimnāzijas skolēni, valsts, sabiedrisko organizāciju dalībnieki un privātpersonas. Projekts notika no maija līdz septembrim un to atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Izglītība