Iespēja apmeklēt unikālu autorsemināru

No 27.- 30. oktobrim aicinām Smiltenes ģimnāzijā, Dakteru ielā 27 skolotājus, vecākus, jauniešus ar interesi par pedagoģiju uz akadēmiķa, psiholoģijas profesora, Krievijas izglītības akadēmijas goda locekļa,  Maskavas pilsētas pedagoģiskās universitātes Humānās pedagoģijas laboratorijas vadītāja, Starptautiskā Humānās pedagoģijas  Centra vadītāja   Šalvas Amonašvili (Krievija) autorsemināru .

Tā ir vienreizēja iespēja pedagogiem, studentiem, vecākiem, vecvecākiem un topošajiem vecākiem, interesentiem  izzināt un iemācīties humāni personisko pieeju bērna audzināšanā un izglītošanā. Seminārs notiek ļoti ieinteresētā, emocionāli piesātinātā atmosfērā, kur ļoti konstruktīvi un strukturēti vienkāršā valodā tiek izskaidrotas pamatlietas, pamatkļūdas un pamatmetodes, kā audzināt cilvēku, ņemot vērā katra bērna individualitāti.

Tā ir augstas kvalitātes izpratne par bērna garīgo vērtību attīstīšanu. Šis unikālais autorseminārs dod iespēju skolotājiem, izglītības vadības speciālistiem un vecākiem izzināt audzināšanas un izglītošanas pieeju, kas veido cilvēku par cilvēku, pašam viņam uzkāpjot pa savas garīgās izaugsmes kāpnēm. Norises laiks: 27. oktobrī 10.00 - 17.00; 28. - 30. oktobris no 9.00-16.00.

Klausītāji saņems IZM apliecinātas tālākizglītības apliecības  par 32 stundām. Semināra darba valoda- krievu valoda. Dalības maksa/ziedojums 2 Ls par semināra dienu.

Sīkāku informāciju var saņemt un dalību pieteikt pa tālr. 64707579 līdz 25. oktobrim.Pirms autorsemināra un starpbrīžos būs iespējams iegādāties  Š. Amonašvili grāmatas latviešu valodā :  „Kur esi mans smaids", „Kā mīlēt bērnu", „Lai dāvātu bērnam zināšanu dzirksti, skolotājam sevī jāuzņem Gaismas Jūra", „Bērna kausā mirdz kultūras grauda iedīglis".

Šalva Amonašvili ir psiholoģijas doktors, profesors, Krievijas Izglītības akadēmijas goda loceklis,Humānās pedagoģijas laboratorijas vadītājs Maskavas pilsētas Pedagoģijas universitātē, Šalvas Amonašvili grāmatu apgāda vadītājs, Maskavas 1715. un Sanktpēterburgas 38. eksperimentālās skolas zinātniskais vadītājs.

Šalva Amonašvili dzimis 1931.gadā Tbilisi (Gruzija). Beidzis Tbilisi universitātes Orientālistikas fakultāti. 60.-70.gados vadīja masveida eksperimentu Gruzijas skolās. Šis eksperiments guva plašu atbalsi visā pasaulē, jo pamatoja jaunu zinātnisku virzienu, kas kļuva pazīstams kā "Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā". Viņa "Dzīves Skolas" sistēmu Krievijas Federācijas Izglītības ministrija iesaka izmantot praksē.

Daudzu grāmatu, tulkotu vairāk kā 30 valodās, autors: "Pedagoģiskā simfonija"  (trīs grāmatās), "Mācību novērtēšanas pamati", "Radot cilvēku", "Vēstules meitai", "Pārdomas par humāno pedagoģiju", "Dzīves Skola", „Patiesība par skolu", „Kāpēc dzīvi nenodzīvot kā gara varoņiem", „Bērna kausā guļ kultūras grauda iedīglis" u.c.

Š.Amonašvili ir pedagogs novators, kurš pielieto un popularizē Sadarbības pedagoģiju. Plaši darbojas, nostiprinot humānās pedagoģijas idejas - vada seminārus Krievijas un NVS valstu skolotājiem, māca studentus un aspirantus. Kopā ar akadēmiķi D.Zujevu izdod "Humānās Pedagoģijas Antoloģiju" 100 sējumos (40 sējumi jau ir iznākuši).

Antoloģija ietver lielo domātāju  (Pestolocijs, Uznadze, Korčaks, Makarenko u.c. ) filozofiskās tēzes par audzināšanu, mācīšanos,  cilvēku garīgo attīstību. Iepazīstoties ar pedagoģijas klasiku no pirmavotiem, kurs skolotājs var veidot savu pedagoģisko gudrību, filozofiju.

Šalvas Amonašvili autorprogramma. 27.-30.10. 2010. Smiltenes ģimnāzijā, Dakteru 2736 stundu Programmā tiek sniegta vai padziļināta izpratne par pedagoģijas vienu no virzieniem- humāno pedagoģiju.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta katra bērna attīstības virzīšanai, respektējot viņa personību un vērtību sabiedrībai. Humānā pedagoģija veido līdzsvarotu attieksmi pret bērnu tā veselumā. Tiek veidotas cieņpilnas attiecības starp skolotāju un bērnu, kas ikdienā veicina bērna vēlmi pilnveidoties, ticību saviem spēkiem, lai varētu dot savu ieguldījumu sabiedrībā. Liela uzmanība tiek veltīta emocionālās inteliģences kopšanai. Programma tiek balstīta uz eksperimentālo skolu piemēriem un rezultātiem ( Maskavas 200. vidusskola , Sanktpēterburgas 38. vidusskola). Programmas virzieni :

> Humānas un personiskas pedagoģijas pieļāvumi > Izpratne par humānu attīstības pedagoģiju > Humānas un personiskas pedagoģijas principi > Izziņas spēki > Humānas un personiskas pedagoģijas skolotājs

Izglītība