Igauņi iepazīst latviešu virtuvi Smiltenes tehnikumā

Starp kaimiņvalstīm valda labas attiecības, to apliecina Smiltenes tehnikuma audzēkņi, kuri viesmīlīgi uzņēma topošos igauņu pavārus. Kopā tika pagatavots gan igauņu, gan latviešu nacionālais ēdiens.

 

"Esam kaimiņi un jādraudzējas ir," par veiksmīgo sadarbību ar Olustveres lauksaimniecības skolu Igaunijā stāsta Smiltenes tehnikuma direktora vietnieks praktiskajā apmācībā Gunārs Auders.

 

Uz vairākām dienām Smiltenes tehnikumā apmaiņas brauciena ietvaros, ieradušies igauņu skolēni un ēdienu gatavošanas skolotāja, lai iepazītu latviešu virtuvi un parādītu savējo.

 

"Igauņu jauniešiem ēdienu gatavošana padodas labi, jo viņiem skolā ir atšķirīgas praktiskās nodarbības," saka tehnikuma ēdienu gatavošanas skolotāja Inese Veidemane.

 

Ārzemnieki darbojās divās tehnikuma virtuvēs, kur viņi redzēja, kā strādā 1. kursa ēdināšanas servisa audzēkņi, un parādīja savas prasmes un zināšanas pavārmākslā. Tās latvieši atzinīgi novērtēja.

 

Tehnikumieši uzzināja, ka Igaunijā skolēni paši gādā produktus, skolotāju vadībā meklē receptūras. Smiltenes tehnikumā mācību programma ir atšķirīga, šeit laborante sagādā nodarbībās nepieciešamos produktus, kurus nosver un attiecīgās proporcijās iedod audzēkņiem.

 

Olustveres skolēni atzīst, ka ir gandarīti par redzēto Smiltenes tehnikumā, jo pārsteidz lielā kārtība tajā.

 

"Tikšanās ir vērtīga, jo mūsu audzēkņiem bija iespēja iepazīt kaimiņu valsts nacionālo virtuvi, kā arī igauņu kultūru," domā direktora vietnieks praktiskajā apmācībā.

 

Viņš pastāstīja, ka tehnikumam ar Olustveres lauksaimniecības skolu izveidojusies laba sadarbība, jo pērn skolotāji devušies pieredzes braucienā uz Igauniju. Bet jau rudenī turp dosies Smiltenes tehnikuma audzēkņi.

 

"Pieredzes apmaiņas brauciens būs vērtīgs, jo vienlaikus ar mums Olustveres skolā ieradīsies arī itāļu skolēni," priecājas G. Auders.

Izglītība