Inguna Avota: “Kļuvām par nopietniem sadarbības partneriem un guvām atpazīstamību vairākās valstīs.”

Kādas nejaušas tikšanās rezultātā Smiltenes tehnikums iesaistījās starptautiskā mobilitātes projektā. Tas ļāva pievērst lielāku nozīmi lauksaimniecības mācīšanai skolās un deva jauniešiem iespēju iziet praktisko apmācību kursu vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

"Pirms diviem gadiem devos uz Holandi atrast sadarbības partnerus jaunām mācību prakses vietām. Tur man vaicāja, vai Smiltenes tehnikums būtu gatavs sadarboties ar vēl vienu holandieti, kurš iesaistījies inovāciju pārneses projektā.

Sadarbības partneris pastāstīja, ka tā būtu starptautiska praktiskā apmācība, pieredzes apmaiņa un jaunu partneru piesaistīšana. Nodomāju, būtu muļķīgi laist garām šādu iespēju," par iespējām iesaistīties Inpact projektā stāsta tehnikuma ekonomikas skolotāja Inguna Avota. Šo divu gadu laikā viņa darbojās kā projekta koordinatore Smiltenes tehnikumā.

Tad sākās nopietns darbs pie projekta īstenošanas. Dalībvalstis organizēja praktisku apmācību kursu, tostarp arī tehnikums. Pieci audzēkņi no Austrijas, Dānijas, Norvēģijas viesojās Smiltenes tehnikumā, kur vairāku nedēļu garumā piedalījās praktisko apmācību kursā "Kazu audzēšana, produkcijas ražošana un realizācija".

"Arī septiņi mūsu skolas audzēkņi devās uz ārzemēm. Norvēģijā viņi apguva uzņēmējdarbības plānošanu, Austrijā - mastītu noteikšanas metodes, Grieķijā - vīnkopību, olīvu audzēšanu un pārdošanu, bet Nīderlandē - lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas, " stāsta projekta koordinatore.

Gan audzēkņi, gan projektā iesaistītie pedagogi atzīst, ka gūta vērtīga pieredze sev un skolai kopumā. Jauniešiem tā ir starptautiska pieredze, angļu valodas zināšanu nostiprināšana, kontaktu iegūšana. I. Avota ar lepnumu atzīst, ka projekta ietvaros tehnikuma mācībspēks iepazinās ar citu valstu profesionālās izglītības mācību iestādēm, uzņēmumiem un, pats vērtīgākais, - skola kļuva par nopietnu sadarbības partneri un atpazīstama vairākās valstīs.

Par to tehnikuma delegācija (I. Avota, direktors Andris Miezītis, Vineta Roskoša un Gundega Upeniece) septembra nogalē pārliecinājās projekta noslēguma vizītē Norvēģijā.

"Norvēģijā tikās 14 valstu pārstāvji. Pārņēma prieks un lepnums, ka pārējo valstu pārstāvji atpazina Latviju un zināja Smiltenes tehnikumu. Satikām meitenes, kuras viesojās tehnikumā. Viņas ar mums sarunājās latviski.

Diemžēl šogad mēs nevaram iesaistīties jaunā mobilitātes projektā, taču noteikti iesākto turpināsim nākamajā gadā. Izmantosim esošos un jauniegūtos kontaktus prakses pilnveidošanai mūsu skolas audzēkņiem un skolotājiem. Gribu pateikt paldies visam kolektīvam, jo šis ir mūsu kopīgs darbs no sirds," saka I. Avota.

Izglītība