Arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija būs pārstāvēta 31. Latvijas informātikas olimpiādē

Latvijas 31. informātikas (programmēšanas) olimpiāde tiks aizvadīta no 28. februāra līdz 2. martam un par norises vietu izvēlēta Vidzemes Augstskola. Tajā tiksies 75 skolēni, kas guvuši labākos rezultātus Novada olimpiādē.

Uzvarētāji tiks noskaidroti divās vecuma grupās: starp 8.-10. un 11.-12.klašu skolēniem. Katrā grupā piedalīsies tie dalībnieki, kuri uzrādīja labākos rezultātus janvārī notikušajā novadu olimpiādē. Šogad novadu olimpiādē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 339 dalībnieki, kas ir par 22% vairāk nekā pagājušajā gadā. Lai gan paredzēts, ka olimpiādē var piedalīties no 8.klases, šogad novada olimpiādē piedalījās 26 skolēni, kas ir jaunāki par 8.klasi un četri no viņiem sacentīsies Valsts olimpiādē Valmierā.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju jaunākajā grupā pārstāvēs Markuss Beļakovs (10.klase),, bet vecākajā - Deniss Tiščenko. Abus skolēnus sagatavojusi  skolotāja Inta Krieviņa. No tuvākajiem kaimiņiem būs dalībnieki arī no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Valmieras sākumskolas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas,

Olimpiādes sacensības risināsies divas dienas, skolēniem katru dienu piecu stundu laikā cenšoties atrisināt trīs algoritmiskas dabas uzdevumus – cenšoties uzrakstīt datorprogrammas kādā no olimpiādē atļautajām programmēšanas valodām – Pascal, C/C++, Java, Python vai Go.

Latvijas informātikas olimpiāde ir vienīgā mācību priekšmetu olimpiāde Latvijā, kur finālsacensības notiek arī ārpus Rīgas. Līdz šim olimpiāde ir notikusi Ventspilī, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā, Daugavpilī, Ogrē, Priekuļos un Liepājā. Latvijas informātikas olimpiādes norise tiek finansēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros.

Kā atzīmē ilggadējs olimpiādes rīcības komisijas vadītājs, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis: “Olimpiādes organizēšanai ārpus Rīgas ir vairākas pozitīvas iezīmes – vietējiem organizētājiem ir iespēja parādīt, ka arī viņi spēj organizēt valsts līmeņa pasākumus, ir iespējams organizēt interesantu ārpussacensību programmu, uz olimpiādi atbraukušajiem skolotājiem ir iespēja šīs divas dienas koncentrētā veidā veltīt diskusijām un viedokļu apmaiņai tieši ar olimpiādi saistītām tēmām. Arī olimpiādes žūrijai finālsacensību norise katru gadu citā pilsētā ir izaicinājums – jāspēj precīzi definēt olimpiādes veiksmīgai norisei nepieciešamās prasības, jo daudzas olimpiādei tradicionālas lietas mājiniekiem vienkārši var nebūt zināmas.”

Olimpiādes galvenie mērķi ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas informātikā, radīt papildus stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu un formēt Latvijas jauno informātiķu valstsvienību starptautiskām sacensībām.

Šīs sacensības ir viens no atlases posmiem, kura ietvaros noskaidros Latvijas izlases sastāvu dalībai Baltijas informātikas olimpiādē, kas no 27. aprīļa līdz 1. maijam norisināsies Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā.


Izglītība