Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums Smiltenes vidusskolā

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau ilgi pirms tam, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni vēl ir tāls ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt.

 Smiltenes vidusskolas bibliotēka mēģina palīdzēt bērniem šajā ceļā, aktīvi iesaistoties lasītprasmes veicināšanas pasākumos skolā. Meklējam dažādas formas, kas palīdzētu skolēniem pilnveidot savu lasītprasmi, jo tā nepieciešama ikvienā mācību priekšmetā. 

Viena no šādām formām ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura veicina bērnus lasīt, iedziļināties stāstos un, protams, tos izprast. Katrs bērns piemeklē sev interesējošu un atbilstošu literatūru. Atrodot sev atbilstošo literatūtu, rodas vēlme vēl un vēl lasīt. Protams, ir jāpalīdz katram bērnam atrast savu iecienītāko grāmatu. Vēlme lasīt rodas tad, ja skolēns tekstu spēj izprast, analizēt, novērtēt, veidot savu attieksmi pret uzzināto un, ja tas ir bērna vecumam un interesēm piemērots. Reizēm kaut neliels pamudinājums no vecāku vai kādas skolēna autoritātes puses palīdz pavirzīt skolēnu uz priekšu šajā procesā. Skolas bibliotēkas ieguldījums skolēnu lasītprasmes veicināšanā šajā mācību gadā  ir: „Lasīšana kopā ar suni” bērniem, kam nepieciešams papildus atbalsts un pamudinājums, „Skaļā lasīšana” 5. un 6.klašu skolēniem, kā arī ikgadējais pasākums visiem lasīšanas entuziastiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju”. 

 Pirmdien, 12.februārī Smiltenes vidusskolas bibliotēka Dakteru ielas zālē pulcināja skolēnus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu. Šoreiz mūsu ciemiņi bija apvienība „Pārsteiguma tēli” ar lielo leļlu izrādi „Kas par desām”. Izrāde rosināja skatītājus būt godīgiem, nemānīties. Šķiet, ka mazajiem lasītājiem patika gan pati izrāde, gan izkustēšanās un lielo leļļu apskāvieni.

 Šogad no mūsu skolas Nacionālās bibliotēkas organizētajā akcijā pavisam piedalījās 107 grāmatu eksperti.  Jāpiebilst, ka sākotnēji ieinteresēto skaits bija lielāks, tomēr ne visi, kas sākumā apņēmās šo darbu veikt,  spēja  to izdarīt līdz galam.

Kā jau ierasts, čaklākie bijuši tieši mazo klašu skolēni:

5 + vecuma grupā piedalījās 43 bērni;

9+ vecuma grupā piedalījās 35 bērni;

11+ vecuma grupā –11 skolēni;

15+ vecuma grupā – 2 skolēni.

Šogad mūs iepriecināja fakts, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis vecāku žūrijas dalībnieku skaits, pavisam 16 dalībnieki.  

Paldies visiem ekspertiem un skolas bibliotekārēm Guntai Bērziņai, Daigai Otei, Viljai Mauriņai, Adrijai Rubinai, kas rūpējās par akcijas norisi skolā pusgada garumā. Uz tikšanos nākamajā akcijā! 

Šajā mācību gadā lasītājus aicinām piedalīties konkursā Čaklākais lasītājs. Neizpaliks arī balviņas.


Izglītība