Datorikas pilotprogramma uzlabo skolēnu sekmes arī citos mācību priekšmetos

Paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences attīstību skolēniem, mācību programmas Datorika aprobācijai 2015./2016. mācību gadā pieteicās 157 Latvijas skolas, informē uzņēmuma Hauska & Partner konsultante Liene Jurkāne.

Šobrīd aprobācija notiek 154 skolās, taču pusgada laikā mācību programmas apguvei pievienojušās vēl 150 Latvijas skolas. Pilotprojekta mērķis ir Datorikas mācību saturu visās skolās ieviest pakāpeniski, sākot ar 2018./2019. mācību gadu. Valsts izglītības satura centrs apstiprina, ka aprobācijas īstenošana pirmajā pusgadā noritējusi sekmīgi, ko apliecina atsevišķu stundu vērojumi dažādās klašu grupās un apkopotie statistikas dati, kas tapuši, aprobācijā iesaistītajām skolām, gatavojot atbildes uz jautājumiem pēc katras Datorikas mācību stundas. Datorikas mācību programmu portālā Startit.lv visvairāk izmanto 7.klases skolēni, kas ir 9% no visiem Latvijas 7.klases skolēniem, savukārt 4.klases skolēni ir 4%. 

“Datorikas nozare šodien ir viena no tām nozarēm, kurā trūkst darbaspēka, un ir viena no perspektīvākajām attīstības nozarēm, kuru skolēni varētu izvēlēties kā savu nākamo profesiju. Otrkārt, datorikas prasme, tāpat kā valodas vai matemātikas prasmes, ir viena no 21.gadsimta pamatprasmēm, kas nepieciešamas ikvienam neatkarīgi no tā, kādu profesiju viņš izvēlēsies. Tālab skolā ir jāapgūst ne tikai datora lietotprasmes, bet arī jāiemācās veidot savus algoritmus un programmas programmvadāmajām ierīcēm, tā ir normāla šodienas dzīves sastāvdaļa, ne vien prast lietot attiecīgās ierīces, bet arī pašam tās ieprogrammēt, padarot savu dzīvi ērtāku un pilnvērtīgāku”, aicina Valsts izglītības satura centra vecākais referents informātikas jautājumos Viesturs Vēzis. 


"European Schoolnet" un projekta „Scientix” ziņojums "Centieni veicināt skolēnu interesi turpināt studijas un karjeru dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā" rāda, ka gan matemātikā, gan dabaszinātnēs skolēnu sniegums ir zem Eiropas noteiktās 15% atzīmes, un lielākā daļa Eiropas valstu turpina saskarties ar zemu skolēnu ieinteresētību dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās.* Lai veicinātu skolēnu interesi par karjeru informācijas tehnoloģiju jomā un uzsāktu agrīnāku Datorikas apguvi ar papildu jaunām prasmēm, daļa Latvijas vispārizglītojošo skolu 1., 4. un 7. klašu skolēni apgūst jaunu mācību programmu Datorika. Pirmā pusgada programmas aprobācijas rezultāti rāda, ka bērniem ne tikai rodas interese un izpratne par tehnoloģijām, bet arī uzlabojas sekmes citos mācību priekšmetos. 

Datorikas mācību metodisko nodrošinājumu izstrādāja praktizējošo Latvijas informātikas skolotāju izveidota darba grupa, ko finansēja viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Accenture atbilstoši Valsts izglītības satura centra darba grupas izstrādātajiem Datorikas mācību programmu paraugiem. Vairāk nekā 90 stundu Datorikas mācību metodiskā nodrošinājuma komplekti un instrukcijas skolotājiem pieejami izglītības portālā Startit.lv, kas ir pirmā programmēšanas apguves platforma vispārizglītojošām skolām. Tāpat šajā platformā pieejamas vairāk nekā 50 video lekcijas un uzdevumi programmēšanas apguvei. 


“Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare aug un attīstās vēl straujāk nekā līdz šim. Ir svarīgi šo attīstību veicināt, ne mirkli neapstājoties. Lai nodrošinātu kvalificētus darbiniekus un universitātēm labi sagatavotus studentus, esam izveidojuši programmu, kas Latvijas skolēniem palīdz padziļināti apgūt datorzinības. Lai to realizētu Accenture ir izveidojis sociālu izglītības projektu Start(IT), kas piedāvā apgūt gan datoriku, gan programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv. Redzam, ka atsaucība un interese gan no skolēniem, gan skolotājiem ir liela. Viens no veiksmes iemesliem ir tas, ka skolas un skolotāji paši aktīvi iesaistās projekta realizācijā. Start(IT) ir lielisks piemērs industrijas un izglītības iestāžu sadarbībai. Plānojam turpināt darboties pie izglītības projektiem, lai veicinātu mūsu skolēnu un studentu IT zināšanas,” stāsta Accenture pārstāvis Jānis Paksis. 

Izglītība