Ikgadējais kultūras pasākums “Radi, rādi, raidi!” jaunā kvalitātē

“Tie ir dabas doti brīnumiņi, kurus mēs audzējam, plaucējam un attīstām,” par Smiltenes tehnikuma pašdarbības kolektīviem saka skolas interešu izglītības skolotāja Anita Bērziņa. Kopā ar jauniešiem atgriezusies no profesionāli izglītojošo skolu audzēkņu ikgadējā kultūras pasākuma “Radi, rādi, raidi!”, viņa ir no sirds laimīga - Smiltenes tehnikuma kolektīvi auguši ne vien skaitā, bet arī kvalitātē.

Koncertā skolas audzēkņus atbalstīja arī tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Skatoties jauniešu priekšnesumos un redzot, ar kādu atdevi viņi dziedāja un dejoja, bija patiess gandarījums par viņu izaugsmē ieguldītajiem resursiem – gan finansiālajiem, gan cilvēkresursiem! Mums ir laimējies ar pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri prot audzēkņus aizraut un ieinteresēt! Līdz ar to kolektīvi aug un tas motivē jauniešus pilnveidot savus talantus arī turpmāk. “Amatnieku” pamatsastāvs šogad dosies uz simtgades dziesmu un deju  svētkiem. Pārējiem kolektīviem ielikts ļoti labs pamats, lai pacīnītos par iespēju 2020. gadā tikt uz skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Vienmēr esmu teicis, ka cilvēkam vienlīdz būtiski gan attīstīt profesionālās prasmes, gan pilnveidot sevi dvēseliski.”

“No koncerta atgriezos ar fantastiskām emocijām,” priecājas Anita Bērziņa. “Jaunieši nostartēja vienkārši ekselenti! To atzina arī Valsts izglītības satura centra (VISC) profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja Kristīne Bulka. “Sen visi kopā nebijām piedzīvojuši tik lielu emocionālo pacēlumu!”

Smiltenes tehnikums pasākumā startēja ar 50 minūšu garu programmu, kurā bija pārstāvēti skolas lielākie kolektīvi –  koris, vokālais ansamblis (diriģente – Baiba Žēbina, koncertmeistare – Inga Strazdiņa), abi deju kolektīva “Amatnieki” sastāvi (vadītāja – Anda Kalniņa, koncertmeistars – Juris Krūze), vokāli instrumentālie ansambļi – “Bultas” un “Sudraba putni”(vadītājs – Guntars Mednis). 

“Šā gada pasākuma pamatmotīvs bija - “Mēs augam Tev, Latvija!”. 

Koncertu iesāka Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi (vokālais ansamblis, teātra, deju pulciņš) ar priekšnesumu “Laiks baltu galdautu klāt!” Tas turpināja iepriekšējā gadā pieteikto motīvu – mēs esam tie, kas veido Latviju!

Latvijas Jūras akadēmiju “Jūrskola” pārstāvēja vokālais ansamblis, Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu – vokāli instrumentālais ansamblis, Rīgas Tirdzniecības Profesionālo vidusskolu – tautas deju kolektīvs “Trejdeviņi”, Valmieras tehnikumu – vokālais ansamblis un jauniešu koris. 

“2020. gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma būs ļoti daudzveidīga un sarežģīta. Smiltenes tehnikuma kolektīviem, lai uzstātos dižkoncertā Mežaparkā, vēl daudz jāstrādā,” uzskata Anita Bērziņa. “Taču svarīgākais, ka jauniešiem ir liels un skaists mērķis, perspektīva, kurā darboties nākamajā un aiznākamajā mācību gadā! Ņemot vērā to, ka pašdarbības kolektīvos iesaistījušies daudzi pirmo kursu audzēkņi, mums ir visas iespējas augt arī turpmāk! Tehnikumam ir izcili kolektīvu vadītāji, kuri mīl savu darbu un jauniešus! Skolas laiks ir iespēju laiks! Patiess prieks par tiem jauniešiem, kuri to izmanto lietderīgi, augot ne vien profesijā, ar kuru pelnīs sev maizi, bet arī - bagātinot dvēseli!” 

Savukārt ceturto kursu audzēkņiem, kuri jau pavisam drīz absolvēs skolu, Anita Bērziņa novēl pilnveidot un attīstīt savus talantus arī pēc tehnikuma beigšanas.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Valmieras tehnikums


Izglītība