Jaunieši iziet mācību praksi Smiltenes novada pašvaldībā

Smiltenes novada dome ir  noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kura ietvaros jauniešiem no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm ir iespēja iegūt zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē. 

Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem / iestādēm. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki tiek apmācīti gan teorētiski, gan praktiski pie darba devējiem, ar ko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir noslēgusi sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim. 

Kopš 2018.gada janvāra sākuma Smiltenes novada domes Informācijas tehnoloģiju nodaļā praksi iziet divi Priekuļu tehnikuma 4.kursa audzēkņi. Piecu mēnešu garā mācību praksē jauniešiem ir iespēja praktiski apgūt tīkla konfigurācijas pamatus, veikt datoru programmu instalāciju, tīkla izveides plānošanu un citus nodaļas ikdienas darbus. Jānis un Nikolas pirmo nedēļu pieredzi vērtē atzinīgi, jo ir iespēja skolā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski, kā arī iepazīt pašvaldības darba vidi. Projekta ietvaros pašvaldība turpmāk plāno piedāvāt vēl vairākas prakses vietas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31.augustam. Projekta izmaksas tiek segtas 85% no Eiropas Sociālā fonda un 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Izglītība