Notiks ikgadējā Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Piektdien, 18. martā, no plkst.10.00 Vidzemes Augstskolā (Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10) un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā (Zvaigžņu ielā 4) norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā ar 98 darbu prezentācijām piedalīsies 120 dalībnieki no 17 Vidzemes reģiona skolām.

Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2015./2016.mācību gada laikā kādā no 22 zinātnes nozarēm. Lielākā skolēnu interese novērojama ekonomikas, pedagoģijas, socioloģijas, informātikas, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, kā arī kulturoloģijas zinātnes nozarēs. Katrā nozarē konferencē tiks pārstāvēti ne vairāk kā desmit darbi, kuri izvirzīti, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu.

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā, laikā no 2016. gada 22. aprīļa līdz 24. aprīlim.

Konferences mērķi ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci – konkursu organizē Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Vidzemes reģionā ietilpstošo pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, skolotāju metodiskajām apvienībām, Valmieras Valsts ģimnāziju un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju.


Izglītība