Smiltenes vidusskolas skolēnu zināšanu bagātināšanai- pētnieciskie darbi

Smiltenes vidusskolā esam uzsākuši īstenot pētniecībā balstītu mācīšanās pieeju, kas skolēniem piedāvā izvirzīt problēmas, analizēt to izpausmes, rast atbildes uz pašu izvirzītiem jautājumiem un piedāvāt iespējamos risinājumus. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes gaitā skolēni iepazinās ar literatūras avotiem, pētījumiem un teorētiskām atziņām, mācījās lasīt un arī rakstīt zinātnisku tekstu, veidot atsauces un darbu noformēt atbilstoši zinātņu nozaru prasībām. Veicot pētniecības darbus, skolēni vienā veselumā apvienoja gan dažādu mācību priekšmetu zināšanas, gan arī  izmantoja prasmes un zināšanas, kas nav iekļautas skolas mācību programmā, piemēram, pedagoģijā, vides zinātnē u.c. jomās.

Šinī mācību gadā veiksmīgi uzsākām jaunu pieredzi – sadarbību ar Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem. Pasniedzēji skolēniem un arī skolotājiem vadīja gan nodarbības par pētījuma plānošanu un problēmu izvirzīšanu, gan arī konsultēja darbu izstrādē un deva iespēju darboties laboratorijās un strādāt ar dažādām tehniskām ierīcēm, kas skolas apstākļos nav pieejamas. 

Pētniecības darbu izstrāde palīdz labāk sagatavoties studijām augstskolā, māca plānot laiku, disciplinēt un risināt reālās dzīves situācijas. Skolēni, izvērtējot paveikto, atzina, ka ir iemācījušies veikt intervijas un aptaujas, izvirzīt mērķi, atlasīt būtiskāko informāciju, lasīt un saprast sarežģītus juridiskus formulējumus likumos, prezentēt darbus u.c. prasmes.  

21. februārī Smiltenes vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noslēguma konferencē jaunieši ar paveiktā rezultātiem iepazīstināja skolotājus, vienaudžus un arī interesentus no pamatskolas klasēm. Darbu prezentācijās skolēni sagatavoja vizuālu pārskatu par paveikto, daži demonstrēja arī uzskatāmus darbus un video fragmentus, kas rāda  eksperimentu norisi, argumentēti atbildēja uz jautājumiem un apliecināja savu erudīciju izvēlētajās tēmās. Skolēni bija izvēlējušies pētīt, kādi automobiļi uz ceļiem būs pēc 10 – 20 gadiem, kuri ir efektīvākie siltumizolācijas materiāli, kurš komposts augiem palīdz augt sparīgāk, kā Smiltenes pareizticīgo baznīcā 19.gs. tika skoloti vietējie bērni, kuri pārtikas produkti ir videi un cilvēku veselībai visdraudzīgākie, kā rīkoties, ja e-pasta adresi uzlauž negodīgi cilvēki, kādas ir brīvprātīgā darba iespējas Smiltenē, kuras ir velotūristu iecienītākās atpūtas vietas Smiltenes apkaimē, kā mikroprocesorus izmatot fizikālo lielumu mērīšanai u.c. 

Īpašs prieks ir  par 10.b klases skolēniem Airitu Rubinu un Kasparu Pakuli, kuri darbu fizikā par automobiļiem ar automātisko vadību paveikuši jau 10. klasē un iesnieguši konkursam  Rīgas Tehniskajā universitātē. Jauniešus pētījumā atbalstīja skolotāja Sandra Pakule. 

Labākie darbi, kurus izstrādāja Anžela Halilova (skolotāja Anna Lavrinoviča), Beāte Velpe (skolotāja Rita Rozīte), Rigonda Buša (skolotājs Andrejs Miķis), Elīza Kaupe (skolotājs Andrejs Miķis) un Edmunds Zālītis  (skolotājs Andrejs Miķis), tika  izvirzīti dalībai reģionālajā konkursā Vidzemes Augstskolā, kas risināsies martā. 


Izglītība