Smiltenieši skandina ķīmiju

Smiltenes ģimnāzija, 9.a, 9.b klase. Skolotājs Jānis Celmiņš. Skolēni izveidoja ritma grupu, kurā kā sitamie instrumenti izmantoti ķīmijas laboratorijas trauki un piederumi. Sadarbojoties grupas skolēniem tiek veidots ritms.
Balso par smilteniešiem ŠEIT

Par konkursu: Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija organizē konkursu ar mērķi iesaistīt Latvijas bērnus, jauniešus, viņu ģimenes locekļus, kā arī skolu mācībspēkus aktivitātēs, kas sekmētu viņu izpratni un zināšanas par ķīmijas nozari un ķīmiķa profesiju. Dalībniekiem (līdz 10 skolēniem) skolotāja vadībā bija jāsagatavo radošs darbs, kas atspoguļo eksperimentu par tematu “Ja es būtu ķīmiķis...”. Formātam nebija ierobežojumu – tas varēja būt zīmējums, makets, fotostāsts vai video – pēc brīvas izvēles. Uzvarētāju grupas skolēni un skolotājs, ko noteiks žūrijas un publiskais balsojums, saņems lielisku iespēju apmeklēt AHHAA zinātnes centru Tartū (Igaunijā). Balso līdz 26. novembrim, daloties ar darbu sociālajos tīklos!


Izglītība