“Tourism Spider” iegūtās zināšanas noteikti noderēs

Uzlabotas svešvalodu zināšanas, jauna pieredze savā nākotnes profesijā, paplašināts redzesloks – tie ir galvenie ieguvumi, ko pēc atgriešanās no profesionālās pilnveides Slovākijā min Smiltenes tehnikuma audzēkņi - “Tourism Spider” dalībnieki.

Kopā ar desmit 2.un 3.ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņiem uz Slovākiju devās skolotājas Inese Veidemane un Ilze Atlāce. “Erasmus +” projekta “Tourism Spider” dalībnieki Slovākijā pavadīja piecas dienas. Šis laiks galvenokārt pagāja intensīvi mācoties.

“Mācību programma saucās “Gastronomija”. Tā bija sadalīta piecos moduļos: galda klāšana, bārs, liellopu gaļas steiki, reģionālie ēdieni, sociālais protokols un etiķete,” informē skolotāja Inese Veidemane.

“Mācības sākās astoņos no rīta un beidzās sešos septiņos vakarā,” stāsta jaunieši. “Viegli nebija. Galvenokārt tāpēc, ka visas nodarbības notika angļu valodā.”

“Strādājām darba grupās. Kopā ar projekta dalībniekiem no Čehijas, Slovākijas un Austrijas,” pieredzē dalās 2.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkne Ieva Vītolniece. 

“Nodarbībās par darbu bārā mācījāmies jaukt kokteiļus, iepazināmies ar bāra instrumentiem. Līdzīgi apmācība notika arī citos mācību moduļos. Par katru tematu vispirms notika teorētiskā apmācība, bet pēc tam – praktiskās nodarbības. Dienas beigās pildījām testa uzdevums par apgūto mācību vielu.”

“Trešā kursa jauniešiem gāja mazliet vieglāk, jo viņiem bija labākas priekšzināšanas, nekā otrā kursa audzēkņiem,” atzīst skolotāja Inese Veidemane. “Taču Slovākijas skolotāji piedāvāja ļoti labus mācību materiālus. Līdz ar to visu vajadzīgo varēja apgūt arī uz vietas.”

“Profesionālās pilnveides laikā iegūtās zināšanas mums noteikti noderēs gan mācībās, gan pašiem savā dzīvē,” uzskata 2.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkne Kitija Jaroslavska. Viņai viens no spilgtākajiem piedzīvojamiem Slovākijā bija piedalīšanās steiku gatavošanas sacensībās, kurā Kitijas komanda uzvarēja.  

“Mācību nodarbību vadīšanā ļoti aktīvi iesaistījās “Sredna Odborna škola” audzēkņi, kuru skolā notika mācības. Viņi arī visus projekta dalībniekus iepazīstināja ar saviem nacionālajiem ēdieniem un kultūras tradīcijām. Audzēkņi bija sagatavojuši skaistus priekšnesumus,” stāsta Ričards Elvis Zujevs no 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa. 

“Skolēni šajā skolā apgūst friziera, kosmetologa, konditora un tūrisma speciālista profesijas. Skolai pieder trīs restorāni, kuros audzēkņi dodas profesionālās kvalifikācijas praksē,” informē skolotāja Veidemane. “Mācību process sadalīts vairākās daļās. Kad audzēkņi apgūst vienu tematu, viņi dodas praksē un mācās skolā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Pēc tam mācās nākamo tematu un tam atkal seko prakse.

Slovākijas kolēģi strādā daudz vienkāršākā vidē, taču viņu jauniešu izglītības līmenis pilnīgi noteikti nav zemāks. Slovāki ļoti rūpējās par pedagogu apmācību. Netiek taupīti līdzekļi, lai uz skolu aicinātu viespedagogus,  t.sk. dažādu profesionālās meistarības konkursu uzvarētājus, no ārzemēm. Viesojoties viņu konditorejas cehā, redzējām, cik daudz var paveikt, izmantojot ļoti pieticīgu tehnisko aprīkojumu.” 

2.kursa audzēkne Elvita Grudule atzinīgi novērtē  Slovākijā iegūtās zināšanas par viesu apkalpošanu, darbu bārā, sociālo protokolu un etiķeti. 

Jaunieši novērojuši, ka Slovākijas skolās un dienesta viesnīcās ir daudz stingrāki iekšējās kārtības noteikumi, kurus visi bez iebildumiem respektē.

Smiltenes tehnikuma audzēkņi no citu projektā iesaistīto valstu pārstāvjiem saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju par prasmi strādāt komandā.

“Iespēju robežās visi turējāmies kopā. Ja kāds kaut ko nesaprata, centāmies viņam uzreiz palīdzēt,” stāsta jaunieši un ar smaidu atceras, ka viņiem slovāku valoda šķitusi līdzīga krievu valodai, savukārt slovāki tieši tāpat domājuši par latviešu valodu.”

“Bija patīkami vērot, kā jaunieši savstarpējā komunikācijā atraisījās, izrāvās no savas čauliņas,” atzīst skolotāja Ilze Atlāce. “Daudziem tas bija pirmais brauciens uz ārzemēm. Arī citiem projektā iesaistītajiem jauniešiem angļu valoda nebija viņu dzimtā valoda un tas savstarpējo saskarsmi atviegloja.”

Galvenais, ko, atgriezušies mājās atzina visi projekta dalībnieki – turpmāk vairāk jāmācās svešvalodas. Lai arī, iesaistoties “Erasmus+” projektos, obligāts priekšnoteikums nav svešvalodu zināšanas, tomēr – ja cilvēkam nav pat visniecīgo pamatzināšanu, tad viņa ieguvums no šādiem braucieniem ir ļoti mazs. Tāpat traucējošs ir arī valodas barjeras izraisītais psiholoģiskais diskomforts.

“”Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta “Tourism Spider” praktiskā daļa noslēgsies vasarā,” informē skolas starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota. “Jaunieši minētā projekta ietvaros papildinājuši zināšanas Austrijā, Slovākijā un Latvijā. No 4.līdz 9.jūnijam projekta dalībnieki mācīsies Čehijā. Pēc tam notiks projekta un tā ietvaros izstrādāto mācību moduļu izvērtēšana.”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no jauniešu personiskā arhīva


Izglītība