Ir nauda caurā jumta nomaiņai Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Šajā mācību gadā Palsmanes speciālajā internātpamatskolā sāksies lieli remontdarbi, lai radītu drošus mācību apstākļus visiem 97 skolas audzēkņiem.

Tiks renovēts avārijas stāvoklī esošais skolas ēkas jumts, kā arī remontēti un ar jaunām iekārtām un instrumentiem aprīkoti skolas arodapmācības un dabaszinātņu (bioloģijas) kabineti.

Jau noslēgusies iepirkuma procedūra, ko izsludināja Smiltenes novada dome. Tajā par būvdarbu veikšanu uzvarēja firma "Selva Būve" (Mārupes novads), bet par mācību kabinetu aprīkojuma iegādi - firma "Armgate" (Mārupes novads).

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Valdis Poikāns pieļauj, ka būvdarbi reāli sāksies tikai pavasarī, kad atļaus laika apstākļi.

Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktore Inga Auga cer, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. "Ir jāremontē skolas jumts, kas vietām ir caurs, un mājturības kabineta pamati. Klase daļēji atrodas puspagrabā, pamatos sūcas ūdens, kā rezultātā tiek bojātas sienas un grīda," saka I. Auga.

Projekts ir apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā. Tā kopējās plānotās izmaksas ir 92 798 latu. No šīs summas Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 78 878 latu, bet Smiltenes novada domes līdzfinansējums - 13 920 latu. Mērķis ir uzlabot mācību vidi un veicināt darba un sadzīves prasmes izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Smiltenes novadā.

Būvdarbi notiks projektā "Mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa Palsmanes speciālajā internātpamatskolā". Projektu plānots īstenot līdz 2011. gada septembrim.

Izglītība