ISMA Izsludina stipendiju konkursu

Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola (ISMA) izsludina sociālo stipendiju konkursu 2009./2010. mācību gadam.

Stipendiju piešķir no ISMA budžeta kā pilnīgu vai daļēju studiju gada maksas atlaidi studentiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība. Stipendiju piešķir augstskolas dibinātājs, pamatojoties uz studenta iesniegumu un Studējošo pašpārvaldes Stipendiju komisijas ierosinājumu. Sīkāka informācija Uzņemšanas komisijā pa tālruni +371 67089880, studentu pašpārvaldē pa e - pastu: [email protected] .

Izglītība