Īstenots dabaszinātņu kabinetu labiekārtošanas projekts Smiltenes Centra vidusskolā 3

Ir beigusies projekta „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes centra vidusskolā" īstenošana.

Projekta ietvaros matemātikas un dabaszinātņu kabinetos veikta telpu renovācija, ko veica SIA „Bazalts" - nomainītas grīdas, atjaunots griestu un sienu segums. Kabinetos ir uzstādītas iebūvētās mēbeles, kas ļaus optimāli izmanot telpu.

 

Matemātikas un dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar jauniem un moderniem uzskates līdzekļiem un mācību materiāliem:

  • SIA „Lielvārds" piegādāja ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā un bioloģijā, kā arī nodrošināja kabinetus ar digitālajiem interaktīvo tehnoloģiju risinājumiem - datu kamerām, projektoriem, digitālajiem mikroskopiem u.c.
  • SIA „TCon" piegādāja digitālās informācijas apstrādes sistēmas fizikas, matemātikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājam, kā arī digitālās informācijas apstrādes sistēmas laboratorijas darbiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.
  • SIA „Adrona" piegādāja ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumus un traukus ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļus ķīmijā.
  • Ir pilnveidota Smiltenes centra vidusskolas bibliotēka - no grāmatu apgāda „Zvaigzne ABC" ir iegādātas mācību grāmatas bioloģijai, u.c.

Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Smiltenes Centra vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.

 

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi", 3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai", 3.1.3.pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai", 3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana".

 

Projekta kopējās izmaksas bija 98392,00 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums - 83633,00 LVL un pašvaldības finansējums 14759,00 LVL. 

Ieguldījums tavā  nākotnĒ

Komentāri 3

Ābece

Redzēsim kuri bērni tiks pie šo tehnologiju izmantošanas. Cerēsim, ka tie nebūs tikai vidusskolas klašu bērni.

pirms 9 gadiem, 2011.07.28 12:26

sss

gribētos gan cerēt, ka vidusskolas, jo zinot, kādi lielākā daļa bērnu pamatskolā ir SVC, tad žēl to mantu paliek.

pirms 9 gadiem, 2011.07.28 12:50

nazis

sss 28.07.2011. 12:50:12
Bērni kā bērni un nav ko mantu žēlot, ko rūsa un kodes maitā. Tik un tā šīs tehnoloģijas pēc dažiem gadiem būs jau novecojušas, tāpēc nav ko velti taupīt. Lai bērni darbojas!
Kad mēs augām, bijām tādi paši (un vēl palaidnīgāki).

pirms 9 gadiem, 2011.07.28 13:02

Izglītība