Izglītība Valkā : Tie, kas nemeklē, arī neatrod

Pamatskolās tuvojas mācību gada beigas un daudzi skolēni domā par pēdējo mācību cēlienu, atzīmēm, eksāmeniem un nākamo mācību gadu. Valkas ģimnāzijai tas allaž saistās ar proģimnāziju.

"Šajā gadā skolēnu uzņemšanā 7. klasē ir izmaiņas. Valkas novada dome pieņēma lēmumu, ka jebkurš skolēns var izvēlēties, kur mācīties. Ir atcelti visi ierobežojumi un konkurss audzēkņu uzņemšanai proģimnāzijā," informē ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga. Viņa uzskata, ka šis lēmums ir ļoti nozīmīgs, jo daudziem atvieglos izvēles iespējas pēc 9. klases beigšanas.

Savukārt Valkas pamatskolas direktore Nadežda Možarova uzskata, ka šis lēmums nav pareizs. Lēmums ir pieņemts ilgstošās diskusijās. "Sākotnējie mērķi izglītības sistēmai Valkā bija citi un, manuprāt, nevajadzētu izjaukt jau izveidotu optimālu modeli," pārliecināta direktore.

Sabiedrībai vajag gudrus cilvēkus

Lai vecākus un skolēnus rosinātu izvēlēties Valkas ģimnāziju, notiek īpašas iepazīšanās dienas. Šogad tās ir divas - viena jau notika 14. aprīlī, bet nākamā būs 12. maijā pulksten 17.30.

Pirmajā tikšanās reizē padsmit iespējamie audzēkņi iepazinās ar skolu. Skolēniem bija iespēja darboties kopā ar tiem skolotājiem, kas strādā ģimnāzijā, un uzdot visus interesējošos jautājumus gan skolas vadībai, gan pedagogiem un skolēniem.

L. Kreicberga aicina visus, kuri domā par vidējās un pēc tam arī augstākās izglītības iegūšanas iespējām. "Mana visdziļākā pārliecība ir, ka pašlaik cilvēkam ar deviņu klašu izglītību ir gaužām par maz.

Vidējā izglītība ir tas minimums, uz ko jātiecas mums visiem. Vecākiem un visai sabiedrībai vajag gudrus cilvēkus," nešaubās direktore. Viņa uzskata, ka solis uz to jāsper pēc iespējas ātrāk un vēlams to izdarīt jau 7. klasē, jo tur piedāvā divas dažādas programmas ar domu, lai pēc tam būtu vieglāk izvēlēties vidējās izglītības programmu.

Viena būs ar papildu iespējām eksaktajos priekšmetos (matemātika, informātika, bioloģija), bet otra - valodās un mākslas priekšmetos. L. Kreicberga uzskata, ka šajā vecumā (7., 8. un 9. klasē) nepieciešams daudz ko izmēģināt, pārbaudīt un secināt. Tie, kas nemeklē, tie arī neatrod.

Lielas iespējas interešu izglītībā

Direktore aicina arī devītklasniekus vidusskolas gadus pavadīt Valkas ģimnāzijā. "Mūsu skola lepojas ar to, ka bez jau tradicionālajiem mācību priekšmetiem mums ir interesanti papildu piedāvājumi - ievads skatuves mākslā, zinātniski pētnieciskā darba pamati, lietišķā etiķete, Lielbritānijas un ASV literatūra.

Tas vidusskolēniem dos dzīvei un studijām nepieciešamās prasmes," palepojas skolas direktore. Viņa lepojas arī ar lielajām iespējām interešu izglītībā. Jo īpaši plašs piedāvājumu klāsts ir sportā un mūzikā. Jau gadiem ilgi aktīvākajiem jauniešiem ir iespējas piedalīties dažādās programmās ārzemēs. Un vēl. Ģimnāzistiem ir lieliski iekārtotas kopmītnes, tāpēc vidējo izglītību Valkā var iegūt arī apkārtējo pagastu pamatskolu beidzēji.

Izglītība