Izglītības iestādēs sākas eksāmenu laiks 1

Valkas rajona skolās sācies pārbaudījumu laiks. Šonedēļ līdz ar citiem vienaudžiem Latvijā kombinēto ieskaiti latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās kārtoja 3. klases skolēni. Vienu eksāmenu jau pieveikuši atsevišķi 12 . klases audzēkņi.

 

Septiņiem Smiltenes ģimnāzijas abiturientiem šonedēļ Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Vācijas vēstnieks Latvijā Detlefs Veigels pasniedza diplomu par sekmīgi nokārtotu vācu valodas diploma jeb DSD (das Deutsche Sprachdiplom) eksāmenu.

 

Iegūtais diploms tiek pielīdzināts centralizētajam vācu valodas eksāmenam, apliecina jauniešu vācu valodas prasmes augsto līmeni un dod iespēju uzsākt studijas Vācijas augstskolās bez citiem vācu valodas zināšanu pārbaudījumiem.

 

Latvijā ir tikai 15 skolas, kurās skolēni mācās vācu valodu atbilstoši DSD programmai. Valkas rajonā vienīgā no tām ir Smiltenes ģimnāzija. Tās audzēkņi šo svešvalodu var apgūt padziļināti.

 

12. b klases skolniece Krista Treijere atzīst, ka nokārtot vācu valodas diploma eksāmena rakstisko un mutisko daļu bija grūti. Rakstiskās daļas uzdevumus vērtēja pedagogi Vācijas pilsētā Ķelnē. "Eksāmenā jāzina ne tikai gramatika un jāprot runāt, bet arī jāizprot, kas notiek Vācijā un kādas tobrīd tur ir aktualitātes, kā arī jāprot spriest. Eksāmenā tika uzsvērts, ka ir vajadzīgi inteliģenti cilvēki," stāsta Krista.

 

Jauniete uzsver, ka diploms viņai dod vairākas priekšrocības, piemēram, meklējot darbu Vācijas firmās Latvijā.

 

Citu labumu - iespēju studēt Vācijas augstskolās bez vācu valodas zināšanu pārbaudījumiem - grasās izmantot Kristas skolasbiedrene Baiba Vērdiņa. Viņa jau raksta pieteikuma vēstuli, lai varētu studēt biznesa zinības Vilhelmshāfenes augstskolā.

Ar savu un otras pedagoģes Laimas Baltiņas audzēkņu panākumiem vācu valodas diploma eksāmenā lepojas Smiltenes ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Janīna Ķergalve."Sertifikāta līmeni uzzināsim tikai tad, kad jūlijā paziņos centralizēto eksāmenu rezultātus. Taču jau tagad domājam, ka visiem septiņiem skolēniem būs A līmenis, jo punktu skaits to atļauj," spriež J. Ķergalve.

 

Vācu valodas diplomu no Smiltenes ģimnāzijas skolēniem kārtoja Zane Galīte, Rita Ķergalve, Krista Treijere, Ilze Jokste, Liene Dūmiņa, Baiba Vērdiņa un Roberts Vanags.Nesen ģimnāzijā trīs mēnešus skolēniem vācu valodu mācīja praktikante no Vācijas pilsētas Leipcigas Jana Šmuclere. Audzēkņiem tā bija laba motivācija apgūt svešvalodu, pie cilvēka, kuram tā ir dzimtā "mēle".

 

Skolā pamatīgi iemācītā vācu valoda jauniešiem noder arī ikdienā. K. Treijere mājās skatās daudzas programmas satelīta televīzijā un saprot dzirdēto. Esot Rīgā, viņa spēj atbildēt uz vācu tūristu uzdotajiem jautājumiem.

 

Otru svešvalodu - vācu vai krievu - skolēni izvēlas no 6. klases. Ap vaicātie Smiltenes ģimnāzisti nesūrojas, ka izvēlējušies vācu valodu, kaut gan Latvijā tai nav tik plaša pielietojuma, kā krievu valodai. Roberts Vanags (12.d) domā, ka runāt krieviski automātiski var iemācīties tad, kad sāk studēt Rīgā.

 

"Pārbaudījumu laiks ir sācies visās skolās," par eksāmeniem un ieskaitēm saka Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Dzintra Auzāne.No pirmdienas, 18. maija, pie ieskaitēm ķersies devītklasnieki. Ieskaite sportā nākamajā nedēļā gaida 12. klases skolēnus.

 

Eksāmenu laiku atklās pārbaudījums latviešu valodā 9. klasei 26. maijā. Dienu vēlāk centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtos vidusskolas abiturienti.

 

"Pēdējais eksāmens mūsu rajonā būs kultūras vēsturē 18. jūnijā. 12. klases skolēni sertifikātus saņems 16. jūlijā," informē Dz. Auzāne.

Komentāri 1

Izglītība