Izglītības iestāžu ēdnīcas novērtē kā visuzticamākās ēdienu kvalitātei

No visiem uzņēmumiem, kas saistīti ar pārtikas produktiem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, skolu ēdnīcu kolektīvi visrūpīgāk seko līdzi higiēnas noteikumu ievērošanai un aprīkojuma atbilstībai prasībām. Tāds pēc veiktajām pārbaudēm ir Pārtikas un veterinārā dienesta Valkas pārvaldes vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāja Normunda Benta secinājums.

 

Viņš informē, ka pārvaldes speciālisti rajonā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti ir pārbaudījuši 11 bērnudārzos un 26 skolās.

 

 

"Šajās vietās pārbaudes veicam četras reizes gadā. Ja kāds no šiem objektiem pilnībā atbilst visām prasībām, tad apmeklējumu skaitu varam samazināt. Tomēr mūsu rajonā visas izglītības iestādes pārbaudām četras reizes, jo parasti atrodas kādas sīkas nepilnības, ko vajag novērst, " stāsta N. Bents.

 

Viņš piebilst, ka grūtākais posms gadā ir septembris, kad tiek veikta pēdējā pārbaude. "Pēc skolēnu brīvlaika skolās ir izremontētas telpas. Dažreiz ēdnīca iekārtota citur. Ir gadījumi, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sācis sniegt cits kolektīvs. Ja ir mainījies personāls, tad kādu laiku tā darbam jāseko līdzi, lai redzētu, kā pakalpojumu sniedzēji ar visām prasībām tiek galā," skaidro N. Bents.

 

Kopumā dienesta darbinieki skolas uzskata par visuzticamākajām veselībai drošas pārtikas produkcijas nodrošināšanā. "Izglītības iestāžu pavāri labi saprot, ka bērni ir izvēlīgi un viņiem nepieciešams garšīgs un veselīgs ēdiens. Līdztekus higiēnas prasību ievērošanas kontrolei veicam arī laboratorisko uzraudzību," saka N. Bents.

 

Problēmas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem nereti sagādā telpas, ja sena ir pati skolas celtne. "Tad, lai ievērotu visas higiēnas prasības, ik pa laikam vajag veikt nelielu remontu. Labu paraugu, kā tikt ar šīm problēmām galā, rāda Ēveles pagasta pamatskola. Ēdnīca ir vienkārša, bet tīra. Darbinieces ir parūpējušās, lai telpā ienācēji justos patīkami," stāsta N. Bents.

 

Viņš atzinīgi vērtē arī Vijciema pamatskolas ēdnīcu. "Esam pārliecinājušies, ka skolas ēdnīcā pastāvīgi tiek ievērota tīrība, ēdieniem ir laba kvalitāte," apliecina N. Bents.

 

Vijciema pamatskolas direktore Aīda Vītola atzīst, ka mācību iestādes vadībai ir izveidojusies laba sadarbība ar ēdnīcas pavārēm. "Ēdnīcas saimnieces gatavo ļoti garšīgus ēdienus, un tie ir dažādi. Viņas labi pazīst bērnu gaumi. Man ir prieks sadarboties ar viņām," apliecina direktore.

 

Arī valstī kopumā Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti ir atzinīgi novērtējuši skolu ēdnīcu kolektīvu rūpi par veselīgas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanu skolēniem.

Izglītība