Izglītības un zinātnes ministrija pasniedz atzinības rakstus

Divas Smiltenes novada skolotājas izpelnījušās Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu patriotisma audzināšanā.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinības rakstus Smiltenes novadā saņēma Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dainuvīte Eimane, kura skolai veltījusi 36 darba gadus, un Smiltenes Centra vidusskolas vēstures skolotāja Dzintra Ozoliņa, kura sevi pierādījusi kā izcilu vēstures skolotāju un sava darba entuziasti.

Apbrīno darba spējas

Par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, kas bija 4. maijā, Izglītības un zinātnes ministrija vēlējās atzinību izteikt tiem pedagogiem, kuri veltījuši nozīmīgu ieguldījumu savu skolēnu patriotisma audzināšanā.

Smiltenes novada domes izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis pastāstīja, ka atzinības raksts jau ir pasniegts skolotājai D. Eimanei un jau tuvākajās dienās to saņems arī Dz. Ozoliņa.

Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa lepojas ar latviešu valodas un literatūras skolotāju. "Dainuvītes darba spējas un entuziasms ir apbrīnojams. Pavisam viņa skolai veltījusi gandrīz četrdesmit gadus, no tiem vairāk nekā desmit skolotāja vadījusi kultūras mantojuma pulciņu.

Šo gadu garumā ar bērniem un viņu vecākiem ir savāktas un apkopotas vēstures liecības ne tikai par skolas dzīvi, bet arī par Grundzāles pagasta tradīcijām, sadzīvi, interesantiem notikumiem un cilvēkiem," saka Grundzāles pamatskolas direktore.

Tēvzemes mīlestība tiek veidota arī Grundzāles pamatskolas tradīcijās un pasākumos, kur lielu ieguldījumu dod tieši skolotāja D. Eimane, sagatavojot skolēnus dzejas uzvedumiem, iestudējot lugas, vadot dažādus konkursus, radošos darbus. Skolotāja latviskās tradīcijas kopj arī savā ģimenē. Mājas apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā tiek iesaistīti visi - gan bērni, gan mazbērni.

Patriotisms sākas ar piederību ģimenei

IZM atzinību velta arī Centra vidusskolas vēstures skolotājai, kura pati uzskata, ka bez aizrautības un patriotisma mācīt nedrīkst un to nemaz nespēj. Patriotisms sākas ar piederību savai ģimenei, dzimtai.

Skolotāja Dz. Ozoliņa mācību stundās stāsta par sevi, par to, ka arī viņas dzīve ir vēstures ietekmēta.

Iesniedzot IZM pamatojumu par Dz. Ozoliņu, skolas vadība viņu raksturo kā radošu personību, kas arvien atrod ko interesantu un skolēnu uzmanību piesaistošu.

Izglītība