Izlaidums bez svētku sajūtas

Ap 20. jūniju gandrīz visās Valkas rajona vidusskolās un ģimnāzijās ir 12. klašu izlaidumi, kuri ir uzreiz pēc pēdējā centralizētā eksāmena nokārtošanas. Paši eksāmenu rezultāti būs zināmi tikai jūlijā.

Prieku par izlaidumu mazina

neziņa par eksāmenu rezultātiem

 

Topošie absolventi atzīst, ka prieku par izlaidumu mazina neziņa par to, kāds būs līmenis matemātikas vai angļu valodas eksāmenā, kuru rezultātus prasa vairums augstskolu. Izņēmums ir Strenču vidusskola, kurā izlaidums ir paredzēts jūlijā, kad visi rezultāti būs zināmi.

 

12. klase ir kā logs starp vakardienu un rītdienu, kurā sapņi jāiemācas īstenot un jāsaprot, kādi tad īsti ir dzīves mērķi. Vidusskolas pēdējā klase ir saspringts dzīves posms ar šaubām, apgūstamo mācību vielu un, protams, eksāmeniem. Pēc tā visa - sengaidītais izlaidums.

 

 

Tomēr ar to viss nebeidzas. Tikai jūlijā, kad izlaidums jau ir nosvinēts, top zināmi centralizēto eksāmenu rezultāti un laiks stāties augstskolās.

 

Es, šī raksta autore, 12. klases vienreizību un steigu izbaudīju pagājušajā mācību gadā. Pēc eksāmenu radītās trauksmes prātā un dzīvē pienāca izlaiduma diena. Tomēr līdzās satraukumam svētku sajūtas nebija.

 

 

No vienas puses, patīkama paveikta darba sajūta par trīs lieliski aizvadītiem gadiem. No otras puses, bažas un neziņa par nākotni. Eksāmeni ir nolikti, tomēr tas, kādi ir rezultāti, nav zināms. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, kāds līmenis ir iegūts konkrētajā eksāmenā.

 

 

Līdzīgas sajūtas bija arī Rūtai Rozītei un Solvitai Jermakovai. „Visi nāk un apsveic, bet tu jau pat īsti nezini par ko," stāsta Solvita. Arī Rūta atzīst, ka nebija īstas svētku sajūtas un viņa būtu gribējusi izlaidumu jūlijā, kad zināmi eksāmenu līmeņi un ir skaidrība par to, kas tiek svinēts.

 

 

Vairums pagājušā gada absolventu vienbalsīgi stāsta, ka tā īsti tomēr nespēja izbaudīt prieku par izlaidumu. Kūka jau ir, bet tai pietrūkst glazūras.

 

Ieva Ērmane mācās Smiltenes ģimnāzijas 12.b klasē. Pašlaik ir eksāmenu drudzis un īsti nav laika domāt par izlaidumu. Tomēr meitene atzīst, ka pagaidām tāda īsta prieka par gaidāmo izlaidumu nav.

 

 

„Neziņa dara savu, gribas zināt rezultātus un tad svinēt vidusskolas beigas," Ieva stāsta un atzīst, ka klasē nav bijušas diskusijas par to, vai izlaidumu nevajadzētu pārcelt uz vēlāku laiku. Smiltenes ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Irēnai Pīterniecei arī liekas, ka izlaiduma laiks ir jāpārdomā. „Ja es būtu absolvente, man ziedu jūras vietā gribētos saņemt eksāmenu rezultātus un priecāties, ka man labi gājis tajos," atzīst skolotāja.

 

„Būtu diezgan nežēlīgi gaidīt līdz jūlija vidum. Bērni taču jau ir sameklējuši darbu vai devušies ceļojumā," uzskata Linda Karlsone un domā, ka viss ir jāatstāj kā ir. Viņas meita Krista šogad beigs Smiltenes Centra vidusskolas 12. klasi. Kristas domas atšķiras. Viņa atzīst, ka trūkst kaut kā svarīga - tādas īstas svētku sajūtas un prieka par labi padarītu darbu.

 

Izlaidums ir ļoti svarīgs katram 12. klases skolēnam. Tas ir kā skaists punkts vidusskolas trim gadiem, kuros gan daudz smiets, gan skumts. Tomēr liekas, ka pietrūkst prieka par to pašām svarīgākajām personām - absolventiem, kuriem šie svētki ir vissvarīgākie.

Izglītība