IZM Gada balvu saņem Kārķu pamatskolas direktore

Noskaidroti 30 izcilākie izglītības darbinieki, kas saņems Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2008.gada balvu, aģentūru LETA informēja IZM Komunikācijas nodaļā.

 

Par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē, bērnu, jauniešu vai pieaugušo izglītošanā, sadarbības nodrošināšanā ar vecākiem un sadarbības partneriem tika saņemts 21 ierosinājums apbalvojuma piešķiršanai.

 

 

Balva piešķirta Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai Ābelei, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktoram Jevgeņijam Timošenko, Puškina liceja direktorei Gaļinai Voitekai, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Inesei Bozei, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes rajona arodorganizācijas priekšsēdētājai, Rēzeknes rajona Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskajām saslimšanām latviešu valodas un literatūras skolotājai Vijai Dikulei, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktorei Inārai Gailei.

 

 

Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas, vispārējā, profesionālajā vai augstākajā izglītībā tika saņemti 27 ierosinājumi apbalvojuma piešķiršanai.

 

 

Balva piešķirta Rīgas 92.vidusskolas ķīmijas skolotājai Mariannai Težei, Bauskas pilsētas 2.vidusskolas latviešu valodas skolotājai mazākumtautību programmā Aldonai Sormulei, Grobiņas ģimnāzijas fizikas skolotājam Egilam Jucevičam, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotājai Olgai Šeremetai, Jēkabpils rajona Salas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājai Dainai Sondorei, Latvijas Kultūras akadēmijas docētājam profesoram Gunāram Bīberam.

 

 

Tāpat balva piešķirta Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas struktūrvienības vadītājai Ingai Seleckai, Daugavpils Tirdzniecības skolas direktora vietniecei mācību darbā Mārai Raubiško, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktora vietniekam Jurim Gerasimovam, Vidzemes augstskolas Valodu studiju eksaminācijas centra vadītājai docentei Genovevai Viļumsonei, Tukuma Raiņa ģimnāzijas ķīmijas skolotājai Ludmilai Reimatei, Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Ingrīdai Tilakai, Aizkraukles pagasta sākumskolas angļu valodas skolotājai Guntai Krīgerei, Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Guntai Lācei, Madonas rajona Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vadītājai Daigai Maderniecei, Rīgas rajona Allažu pagasta direktorei Sandrai Tukišai.

 

 

Par ieguldījumu bērnu un jauniešu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, kultūrvēsturisku tradīciju saglabāšanā un skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanā saņemti 16 ierosinājumi apbalvojuma piešķiršanai un balva piešķirta Ogres rajona Mazozolu pamatskolas direktorei Verai Hermanei, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājai Skaidrītei Pugačai, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotājai Līgai Bukovskai, Ciblas vidusskolas skolotājai Malvīnei Locei, Preiļu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājai Ilzei Rožinskai, Ziemeļvalstu ģimnāzijas bioloģijas skolotājai Tamārai Zitcerei, Skaistkalnes vidusskolas bioloģijas un sociālo zinību skolotājai Austrai Augustei.

 

 

Par pašaizliedzību un cilvēcību darbā un attieksmē pret skolēniem tika saņemti septiņi ierosinājumi apbalvojuma piešķiršanai, bet balva piešķirta Viļānu vidusskolas vēstures skolotājai Valentīnai Beitānei.

 

 

Ikviena skolotāja devums sabiedrībai ir pelnījis vārdos nepasakāmu atzinību, jo ar savu darbu viņš veido personību, aicina domāt un vērtēt, iesēj zinātkāri, kas ir labs ceļavējš personības izaugsmei un zināšanu sabiedrībai, uzsver IZM.

 

 

Ministrijas Gada balva ir dibināta, lai izteiktu atzinību izciliem izglītības darbiniekiem, stiprinātu pedagogu prestižu un pedagoga darba vērtību sabiedrībā.

 

 

IZM pauda prieku par to, ka šogad balvas saņēmēju vidū ir gan skolotāji, gan skolu direktori, gan pirmsskolas, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, gan augstākās izglītības pedagogi.

 

 

Plānots, ka svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija notiks 5.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā. Ceremonijas laikā minētie pedagogi saņems Goda diplomus un naudas prēmijas 500 latu apmērā.

 

Izglītība