Izskan Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas jubilejas koncerts

Piektdienas vakarā Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā valdīja īpaša atmosfēra. Skolotāju kolektīvs, skolēni un viesi, tērpušies greznās svētku drānās, mirdzošām acīm un nepārtrauktu smaidu sejā, atzīmēja pirmo nopietno skolas jubileju - piekto dzimšanas dienu.

 

Skolotājas Regīnas Melzobas režisētais svētku koncerts patiesi bija emocionāls un sirsnīgs, to vadīja dzejniece Marika Svīķe un skolēni - Dārta Cīrule, Kristers Treisners, Roberts Kazainis un Kristaps Krūzītis.

 

 Vārds saliedētība visprecīzāk apzīmē Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas kuplo saimi, jo svētkiem gatavojās visi. Jubilejas koncertā emocionālu sniegumu demonstrēja vairākas paaudzes, sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem, līdz par pamatskolas pedagogiem. Pasākuma kodols bija brīdī, kad zālē visi piecēlās kājās, izdzirdot Trīs pakalnu pamatskolas himnas pirmatskaņojumu kopkora izpildījumā.

 

Ar svētku sajūtu sirdīPasākumā ne vienu vien reizi izskanēja laba vēlējumi skolas direktorei Inesei Raiskumai un darbīgajam kolektīvam. Sirsnīgie vēlējumi raisīja prieka asaras pār vaigiem. Tika pasniegti arī pateicības raksti - skolas himnas mūzikas autorei Līgai Osmai, himnas vārdu autorei M. Svīķei, piektās dzimšanas dienas koncerta režisorei R. Melzobai un skolas piederības zīmes - vimpeļa - autorei Smiltenes Tautas lietišķās mākslas studijas vadītājai Inesei Kauliņa.

 

Ne tikai zināšanu došanaSkolēniem sava skola asociējas ar labiem draugiem, skaistām grāmatām bibliotēkas plauktos, blēņām, ekskursijām un labsirdīgām skolotājām, kuras dažkārt ir mammas vietā. Ar to pašu atbild arī pedagogi. Bijusī Smiltenes ģimnāzijas skolotāja R. Melzoba Trīs pakalnu pamatskolā strādā salīdzinoši nesen, bet skolu tāpat sauc par savējo.

 

 

"Šī skola man asociējas ar skolēniem, kolektīvu un sirds siltumu, ko iedodam audzēkņiem. Tās nav tikai iedotas zināšanas. Nenoliedzami, bērni nāk no dažādām ģimenēm, tāpēc dažkārt jābūt ne tikai skolotājai, bet arī mātei. Tā ir mūsu sūtība - iedot bērniem pamatzināšanas tālākai dzīvei. Pēc gadiem ir ļoti patīkami, ja, atverot e-pastu, esmu saņēmusi vēstules ar laba vēlējumiem no saviem bijušajiem skolēniem," stāsta skolotāja.

 

Izglītība