Ja Smiltenē bērnudārzs ir pilns, tad brīvas vietas vēl ir Launkalnē

"Ja ne skola, tad ir cerība, ka vismaz bērnudārzs paliks," gaidot ciemiņus, saka Launkalnes pamatskolas direktore Ināra Grundāne.

Ir pielikts punkts Smiltenes novada domes deputātu un izglītības speciālistu vizītēm novada skolās, bērnudārzos, interešu izglītības iestādēs, Smiltenes Profesionālajā vidusskolā un tehnikumā. Mērķis ir apzināt situāciju, lai varētu pamatoti spriest par izglītības iestāžu tīklu nākotnē. Speciālisti sagatavos materiālu un iesniegs to novada deputātiem.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis pieļauj, ka kādreiz varētu nākties optimizēt atsevišķas izglītības iestādes, piemēram, veidot kopīgu administrāciju skolai un bērnudārzam, kas atrodas zem viena jumta. "Jādomā, kas notiks perspektīvā. Tas atkarīgs no Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķiniem un no tā, kādus budžeta līdzekļus mums piešķirs nākamajam gadam," skaidro A. Mežulis.

Otrdien novada domes deputāti un speciālisti viesojās Smiltenes novada mazākajā skoliņā - Launkalnes pagasta pamatskolā. Tajā ir tikai 1. - 4. klases, kurās šajā mācību gadā ir 24 audzēkņi. Skolā strādā divas skolotājas un direktore. Skolas paspārnē atrodas arī trīs pirmsskolas izglītības grupas. Tajā 48 audzēkņus māca septiņas skolotājas.

"Šajā pusē citas izglītības iestādes nav. Skola ir tuvāk bērniem, bet pirmsskolas audzēkņus mēs vispār nekur citur nevaram likt. Turklāt ēka ir tik glīta, kā konfekte," Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis pauž viedokli, ka izglītības iestādei Launkalnē jābūt.

Viņš aicina Smiltenes novadā dzīvojošos vecākus vajadzības gadījumā ievietot savas atvases Launkalnes bērnudārzā. Tajā atvērta arī diennakts grupiņa, kurā vēl ir sešas brīvas vietas. Tas noder vecākiem, kuri strādā maiņu darbā.

Apvaicātie skolēni par savu Launkalnes skoliņu priecājas, - tur esot jauki, visi cits citu pazīstot. Direktore gan nopūšas, ka šis ir pirmais mācību gads skolas 20 gadu pastāvēšanas laikā, kad nav finansējuma interešu izglītībai. Skolā vairs nav neviena pulciņa.

Izglītība