Jauna metode uzlabo skolēnu sekmes 1

Visiem ir zināms, ka skolēnu sekmes vienmēr bijusi problēma lielākai daļai vecāku, skolotāju un skolniekiem. Daudz tiek spriests un runāts par skolēnu interesi mācīties. Skolēnu motivācijas trūkumā tiek vainoti gan skolotāji un skolu sistēma, gan mācību saturs un mācību līdzekļi, gan paši skolēni un viņu vecāki. Tomēr ir Latvijā skolas, kurās veiksmīgi izdodas risināt šo problēmu, par ko liecina skolēnu sekmju uzlabošanās. Viena no tām ir Ropažos.

„Šajā mācību gadā Ropažu vidusskolā uzsākta jaunas mācību metodes pielietošana. Jau pirmajā semestrī 11. klases mācību rezultātos ir pozitīvas izmaiņas - visiem skolēniem matemātikā ir sekmīgi rezultāti," informē SIA „Data Pro Grupa" un uzdevumi.lv produkta vadītājs Valerijs Ņikitins.

Viņš norāda, ka šajā vasarā Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments piedāvāja skolotājiem Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centrā nokārtot jauno kursu programmu "Datorizēta apmācības forma portālā „Uzdevumi.lv", kurā tika apmācīti vairāk nekā 200 skolotāji.

Pēc tādam apmācībām Ropažu vidusskolas skolotāja L.Baltiņa nolēma 11. klasē pielietot jauno apmācības formu. Jau pirmā semestra ir acīmredzams rezultāts: klasē vairs nav nesekmīgo, vidējais vērtējums semestrī matemātikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, no 4,9 ballēm pieaudzis līdz 5,8 ballēm, dažiem skolēniem sasniegumi uzlabojušies pat par 30%. Tas izdevies pateicoties pielietojot modernās datortehnoloģijas, kuras skolēniem ir vairāk pievilcīgas un kas rada prieku mācīties un virzīties uz rezultātu.

„Izmantojot portālā Uzdevumi.lv pieejamās funkcionalitātes, skolēni varēja pildīt mājas darbus sev tīkamā - interneta vidē. Lai labi sagatavotos pārbaudes darbiem, nebija jāsēž pēc stundām konsultācijās pie noguruša skolotāja, bet varēja vingrināties pildīt atbilstošos uzdevumus mājās sev pieņemamā laikā. Skolotāja palīdzība nebija vajadzīga, jo uzdevumiem portālā ir doti atrisinājumi ar risinājuma soļu skaidrojumiem un pareizās atbildes, pie tam katru uzdevumu var vingrināties daudzas reizes, jo tiem ir ļoti daudz variantu," norāda V. Ņikitins.

Arī skolotājai ir vieglāk, jo beidzot ir laiks sevis pilnveidošanai. Portālā Uzdevumi.lv skolotājs ātrā laikā var sastādīt klasei elektronisku mājasdarbu vai kontroldarbu. Mājas darbs katram skolniekam ir individuāls un tā vērtēšana notiek automātiskā režīmā, kontroldarbus var novadīt datorklasē vai pat mājās, jo arī tie ir individuāli, tikai par radošajiem uzdevumiem skolotājam jāieliek atbilstošos punktus. Visu pārējo dara dators. Izmantojot apmācības portālu mācību procesā, piepildās daudzu pedagogu sapnis - pirms stundas skolēni paši stāsta skolotājam par savām kļūdām mājas darbos, savstarpēji apspriež rezultātus un dažkārt vēlas, lai mājas darbu atkārto.

„Kur radusies skolēnu motivācija? Viņiem vienkārši ir interesanti. Mūsdienu skolēnam ir svarīgs dators un internets, un skolotājam savā mācību priekšmetā ir jāmācās ar viņu sadarboties caur šo sfēru," skaidro V. Ņikitins.

Komentāri 1

Izglītība