Jaunā paaudze sapņo par saimniecību, kurā audzētu govis un aitas

Laukos bērni atklāj, ka veikalā pienu nepērk, jo negaršo. Un tagad pēc piedalīšanās konkursā "Mūsu plaukstās - piena puķe" vairākas Brantu pamatskolas skolnieces sapņo par savu saimniecību.

 

Gada sākumā biedrība "Siera klubs" kopā ar AS "Rīgas piena kombināts" vispārizglītojošo skolu 1. - 9. klašu skolēniem pieteica konkursu "Mūsu plaukstās - piena puķe", kurā čakli izrādījās vidzemnieki. No Valkas rajona konkursā piedalījās Smiltenes Trīs Paklanu pamatskola, Birzuļu pamatskolas mazpulki, kā arī Grundzāles, Valkas, Brantu, Launkalnes un Blomes pamatskola.

 

"Siera kluba" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova pastāstīja, ka pirmie no Valkas rajona savu pieteikumu atsūtīja Brantu pamatskolas 2. - 4. klases skolēni ar audzinātāju Dzintru Cerbuli.

 

Konkursa mērķis bija mudināt skolēnus izzināt, apzināt un izprast dabas radītā produkta - piena - nozīmi uzturā un veselībā, kā arī plašāk iepazīties ar dzimtās puses piensaimniecības attīstību un cilvēkiem, kas pārstrādā pienu. Tāpēc jaunie brantēnieši ar savu skolotāju izpētīja zemnieku saimniecību "Jaunlūres".

 

Dāsnajiem saimniekiem Ainai un Jurim Kļaviņiem skolēni bija sagatavojuši jautājumus, jo gribēja uzzināt, kādi bija zemnieku saimniecības pirmssākumi, cik lopi tika turēti, un to, vai darbs ir smags."Izvēlējāmies "Jaunlūres", jo tajās saimnieko dāsni cilvēki, saka Dz. Cerbule.

 

3. un 4. klases skolēni visi kā viens atzīst, ka labprāt domājuši tautasdziesmas un sacerējuši dzejoļus par pienu, vākuši mīklas un ticējumus, kā arī prasījuši vecmammām receptes.

 

Brantu pamatskolā norisinājās siera produktu prezentācija. Daži skolēni mājās bija pagatavojuši sieru un biezpienu, ko atnesa nobaudīt skolas biedriem un skolotājiem.

 

Sarunās ar skolēniem atklājās, ka viņi priekšroku dod mājās gatavotiem un iegūtiem pārtikas produktiem. "Man garšo lauku piens, jo mums ir divas govis," priecājas Sintija Zvirbule.Meietene jau tagad sapņo, ka nākotnē viņai būs saimniecība, kurā audzēs dažādus lopus.

 

"Gandarījums ir milzīgs, jo konkursā piedalījās 98 skolas, jauniešu centri un mazpulki," saka V. Davidanova.

 

Viņasprāt, skolēni un skolotāji strādājuši ar lielu atbildību, pētot savas apkārtnes piena lopkopības attīstību, pierakstot veco ļaužu atmiņu stāstus par pienu, iztaujājot saimnieces par piena ēdienu gatavošanu.

 

"Mērķis attaisnojies, jo "Siera klubs" ir saņēmis bezgala daudz pateicības vārdu no skolotājiem, kuras vada "Piena puķes" projektu," priecājas V. Davidanova.

Izglītība